Kromě mnoha zklamání přinesl klimatický summit i nadějnou celosvětou dohodu o zastavení odlesňování. Proč jsou lesy klíčové v řešení klimatické krize? A jak dohoda konkrétně vypadá?

Zatímco poslední hodiny klimatické konference COP 26 v Glasgow přinesly velké zklamání z rozmělnění závěrečného textu, začátek setkání světových lídrů se nesl naopak v daleko optimističtějším duchu. Zástupci 141 zemí se zavázali, že do roku 2030 zastaví a zvrátí úbytek lesů a degradaci půdy. Zastavení odlesňování je jedna z nepřekročitelných podmínek, abychom měli šanci na zastavení globálního oteplení pod kritickou hodnotou 1,5 °C. Od slibů a závazků je ale hodně daleko k jejich splnění a zde to platí dvojnásob. Nejsou nikterak právně závazné, vymahatelné, navíc máme v živé paměti podobné a nikdy nenaplněné sliby z minulosti. Přesto je několik důvodů k opatrnému optimismu. Evropskou unii navíc čeká již v příštím roce velký test, jestli své sliby myslí vážně a Česko v tomto testu může sehrát významnou roli.

Protest Greenpeace během klimatické konference COP ve skotském Glasgow. (c) Greenpeace – Kristian Buus

Chytré načasování na začátek konference – tedy na dobu, kdy byli stále přítomni lídři a lídryně většiny zúčastněných států – a hlad britského předsednictví po prvním „zářezu“ znamenaly, že zpráva o ukončení odlesňování do roku 2030 měla obrovskou mediální publicitu po celém světě, Česko nevyjímaje. Politici – včetně amerického prezidenta Joe Bidena či britského premiéra Borise Johnsona – komentovali dohodu způsobem, jako by osud světových lesů (a nikoliv zájmy dřevařského či potravinářského průmyslu, které jsou hlavním motorem světové deforestace) byl jejich srdcovou záležitostí od nepaměti. Johnson například závazek komentoval slovy, že budeme mít šanci ukončit dlouhou historii lidstva jako dobyvatele přírody a místo toho se staneme jejími opatrovníky. 

První pochybnosti o realističnosti slibu odstartoval naopak komentář indonéské ministryně životního prostředí Siti Nurbaya Bakar na Twitteru, kde uvedla, že nutit Indonésii, aby v roce 2030 dosáhla nulového odlesňování je nevhodné a nespravedlivé. Připomeňme jen, že Indonésie je stále jednou z nejvíce zalesněných zemí na světě, přestože  polovina tamních lesů a pralesů od poloviny minulého století zmizela v důsledku destruktivního kácení a vypalování, aby uvolnila plochu pro pěstování palmy olejné. I tak je ovšem třetina rozlohy všech deštných pralesů na planetě právě v Indonésii.

Doposud nejambicióznější plán 

Slib týkající se zastavení deforestace odborníci často srovnávali s nikdy nenaplněným závazkem z New Yorku z roku 2014. Newyorská deklarace měla za cíl snížit odlesňování o polovinu do roku 2020 a úplně ho zastavit do roku 2030. Výsledek? Během pěti let od podepsání deklarace se ztráta lesů zvýšila o více než 40 procent. A i v Brazílii, kde se v té době podařilo odlesňování výrazně zpomalit díky sojovému moratoriu a zákonům na ochranu domorodých obyvatel a jejich životního prostředí, se situace v posledních letech obrátila, především kvůli bezohledné politice prezidenta Jaira Bolsonara. Mýcení amazonského deštného pralesa v Brazílii za poslední rok vzrostlo o 22 procent na nejvyšší hodnoty od roku 2006.

O půdu v posledních letech přicházejí i domorodé kmeny, jimž má . (c) Greenpeace – Denisa Štěrbová

Odlesňování pokračuje celosvětově rychlým tempem. Každé dvě sekundy je zničen les o velikosti fotbalového hřiště. Mezi newyorskou deklarací a sliby z letošního COPu je naštěstí několik podstatných rozdílů. Ten první je zřejmý již na první pohled. Zatímco o newyorské deklaraci doposud málokdo slyšel, závazek z COPu má na očích celý svět a jeho plnění se stane tématem nejen pro stále sílící klimatické hnutí, ale i pro investory a byznysovou sféru, která stále mohutněji naskakuje na vlnu udržitelnosti a odpovědnosti. Právě finanční stimuly, které mají pomoci slib z COPu naplnit, předchozím závazkům citelně chyběly. Signatáři se tentokrát zavázali poskytnut více než 19 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů na ochranu a obnovu lesů, boj s požáry a podporu původních obyvatel. Spojené státy, Británie, Norsko, Německo, Nizozemsko a různí soukromí sponzoři zase prý v příštích čtyřech letech  poskytnou 1,7 miliardy dolarů na pomoc původním obyvatelům žijícím v tropických lesích.

Velký rozdíl je také v počtu států, které se k závazku přihlásily. Na území států, které v Glasgow k dohodě přistoupily, leží skoro 85 procent světových lesů, newyorská deklarace přitom nepokrývala ani 40. A v neposlední řadě je rozsah závazků z Glasgow daleko širší a komplexnější – zahrnuje investice, obchodní politiky a finanční toky, vlastnictví půdy a lesní práva pro domorodé obyvatelstvo a místní komunity. Závazek navíc nehovoří pouze o lesích, ale také o degradaci půdy ve všech pevninských ekosystémech, což může mít již brzy velký význam. Jak už bylo ale řečeno v úvodu, jde jen o sliby, které je lehké učinit a o to složitější naplnit. Jistotu máme pouze v tom, že pokud se závazek k ukončení odlesňování nenaplní, nenaplní se ani závazek udržet oteplování na 1,5 °C, protože jde o spojité nádoby.

Jak odrážet teplo do atmosféry

Lesy jsou pro klima stabilizující silou. Nejenže regulují ekosystémy a chrání biologickou rozmanitost, ale hrají důležitou roli i v koloběhu uhlíku. Úloha lesů při změně klimatu je vlastně dvojí. Jsou příčinou i řešením emisí skleníkových plynů zároveň. Přibližně 25 % celosvětových emisí skleníkových plynů pochází ze sektoru využívání půdy (land use), který je po energetice druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů. Přibližně polovina z nich (5 až 10 gigatun ekvivalentu CO2 ročně) pochází z odlesňování a degradace lesů. Lesy jsou ale také jedním z nejdůležitějších řešení dopadů změny klimatu. Každoročně pohltí přibližně 2,6 miliardy tun oxidu uhličitého, tedy třetinu CO2 uvolněného při spalování fosilních paliv. 

Odhady ukazují, že téměř dvě miliardy hektarů degradované půdy na celém světě (což je plocha o velikosti Jižní Ameriky) může mít příležitosti k vlastní obnově. Zvětšování a udržování lesů je proto zásadním řešením změny klimatu. Pokud se na ekosystémy podíváme podle jejich schopnosti zachytávat uhlík, je na prvním místě les, nikoliv však ten  tropický, jak by asi většinu lidí napadlo, ale les rostoucí v tundře (boreální les). Druhým a pro mnohé překvapivým ekosystémem jsou pak podmořské louky, následují mangrovové háje, slaniska, tedy mokřady s vysokou salinitou a až na pátém místě jsou tropické lesy. Nicméně debata o roli jednotlivých ekosystémů při boji se změnou je poměrně sofstikovaná, některé aspekty jako albedo boreálních lesů a tropických lesů – tedy míra, do jaké různé typy lesů odrážejí elektromagnetické záření (a tím pádem i teplo) zpátky do atmosféry – není stále uzavřena.

Pastviny pro dobytek se v Brazílii rozšiřují na úkor pralesa. (c) Greenpeace – Victor Moriyama

Při debatě o konci odlesňování nelze opomenout i hlavní důvody, proč se tak děje, a potenciální největší hrozby pro naplnění odlesňovacích slibů. Zhruba 80 procent odlesňování ve světě je způsobeno rozšiřováním půdních ploch k zemědělskému využívání, především pak pro živočišnou výrobu. Poptávka po produktech, jako jsou palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, dřevo nebo kaučuk, a to i ve formě zpracovaných produktů, je hlavním motorem odlesňování, znehodnocování lesů a ničení ekosystémů. A i my Češi na tom máme svůj podíl. Sója z Amazonie, Cerrada, kaučuk z Konga či Kamerunu, palmový olej z Indonésie, to vše najdeme i v českých obchodech, fabrikách a nebo jako v případě sóji v krmivech pro kuřata, prasata a další zvířata. Až 16 procent zničených tropických pralesů a lesů po celém světě je důsledkem produkce a následné spotřebě výše uvedených komodit v EU, a tedy i v Česku.

Webinář Akademie Greenpeace na téma ochrany pralesů

Čechům na pralesích záleží

Dobrou zprávou je, že v půlce listopadu Evropská komise představila návrh nařízení nazývaného FERC (Forest and Ecosystem Risk Commodities). Jedná se o právně závazný akt pro všechny členské státy, jehož cílem je ukončení podílu Evropy na globálním odlesňování. Představený návrh zákona je v mnoha ohledech skutečně přelomový a má zaručit, že produkty, které Evropané používají, kupují a konzumují v EU, nepřispívají ke globální deforestaci a degradaci lesů. Podle návrhu by společnosti, které uvádějí rizikové komodity na trh EU, měly sledovat jejich původ a zaručit, že jejich produkce není spojena s deforestací a degradací lesů. Poprvé v historii EU budou muset společnosti nejen dokládat původ komodit, které dovážejí a prodávají, ale také na jejich produkci uplatňovat kritéria ekologické udržitelnosti. To vše i s využitím nejmodernější techniky satelitních snímků a vesmírného sledovacího a monitorovacího programu EU Copernicus.

Jak to tak bývá, i tento návrh obsahuje několik nedostatků, které je třeba odstranit. Neřeší například jiné než lesní ekosystémy, ze seznamu komodit chybí třeba kaučuk či kuřecí maso atd. Ale ještě důležitější bude uchránit návrh nařízení před tlaky dřevařské, potravinářské či gumárenské lobby, které v něm vidí ohrožení svých obchodních zájmů. Od ledna začne schvalovací proces a očekává se jedna z největších lobbistických bitev. A zároveň jde o test, zda členské státy EU svůj závazek z Glasgow myslí vážně.  

Protest proti politice brazilského prezidenta Jaira Bolsonara před ambasádou v Praze. (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

S velkou pravděpodobností bude finále schvalovacího procesu pod taktovkou českého předsednictví. Mimochodem i příští COP 27 v Egyptě se bude konat v době českého předsednictví. Takže kromě důležitých domácích klimatických témat, jako je rychlý odklon od uhlí, bude moci nová vlády ovlivnit i evropskou globální klimatickou politiku, i když si to patrně ještě ani neuvědomuje. Dobrou zprávou je, že mnohým Čechům a Češkám není problematika ničení vzdálených lesů, pralesů a dalších ekosystémů cizí. Například petici Greenpeace #SpoluProPralesy, která požaduje po budoucí české vládě a europoslancích, aby nařízení proti deforestaci podpořili v co nejúčinnějším znění, podepsalo přes 40 tisíc lidí, a to jsme stále na začátku kampaně.

Text byl napsán pro portál A2larm.cz.