Požár v Národním parku České Švýcarsko nás hluboce zasáhl. Hoří krásná část naší republiky, mizí unikátní příroda v srdci národního parku, ohroženy jsou lidská sídla i životy. Jakmile požár vypukl, začali jsme se ptát co s tím lze dělat, proč vůbec vznikl a co bude dál. Ptali jsme se odborníků, konzultovali jsme situaci s vědci a hasiči, pročítali knihy. A chtěli bychom se s vámi o tom všem, co jsme se dozvěděli, podělit.

Není to veselé čtení, ale věříme, že stejně jako my, naleznete v některých bodech naději a získáte důvěru v sílu přírody. 

 1. Proto, aby vznikl požár, je klíčové, aby se ve vhodné konstelaci sešly tři faktory: 
  1. Hořlavý materiál – dřevo, tráva, pařezy atd. 
  2. Dostatek kyslíku – to nebudeme, vzhledem k tomu, že požár vznikl v přírodě dále komentovat. 
  3. Zápalná teplota – iniciační “první jiskru”, která oheň zažehne. 
 2. Je velmi pravděpodobné, že za zažehnutí požáru je odpovědný člověk, ať již svou nedbalostí, nebo úmyslně. Z dlouhodobých dat hasičů totiž vyplývá, že člověk je iniciátorem požáru vegetace (i lesa) na území ČR v 95 % případů.
 3. Ideální podmínky pro vznik požáru představuje kombinace horka, sucha a silného větru. (Odborný termín je “Požární počasí”.) Takové počasí v současnosti důsledku klimatické změny přibývá na všech kontinentech. Na českém území v posledních 60 letech roste počet dnů s počasím příznivým pro vznik a šíření požárů vegetace (tedy i lesa), přičemž po roce 2000 došlo u tohoto trendu k výraznému zrychlení. 
 4. Pro rozšiřování ohně v Národním parku hrála obrovskou roli jeho geomorfologie. Nedostupné soutěsky jsou obtížně přístupné nejen pro samotné hašení, ale i pro těžbu porostu. Zároveň samotná geomorfologie zvyšuje pravděpodobnost, že se požár začne rychle šířit v korunách stromů. 
 5. Struktura lesa v Národní park České Švýcarsko je v mnohém unikátní, skoro by se dalo říci, že měl park několikanásobnou smůlu. Park vznikl v roce 1. ledna 2000, drtivá většina stromů byla klasická smrková monokultura. Kromě jádrových oblastí národnímu parku vládl nepůvodní druh. Plánem bylo nechat přirozeně vyrašit původní druhy a časem smrk nahradit. Pak ale přišlo sucho (o vlivu klimatické změny na sucho případně zde) a s ním i kůrovec. Smrková kalamitě se nedalo vyhnout. (Podrobněji o důvodech, proč umírají české lesy viz Fakta o klimatu.
 6. Dalo se ohni předejít těžbou smrkových sušin? Nikoli. Oheň by se rozšířil tak jako tak, kolem lidských obydlí těžba dokonce proběhla (bez velkého vlivu na požár), požár vznikl v místě, kde byla těžba provedena a do srdce národního parku, kde zůstaly suché smrky se dostal až v průběhu samotného požáru. A co víc, při takových požárech v jehličnatém lese se požár šíří především „hrabankou“ – směs jehličí na zemi. Dobré shrnutí najdete například v podcastu 5:59.  
 7. Katastrofa pro lidi, příležitost pro přírodu. Zhruba tak by se dalo shrnout vyjádření hasičů, občanů v postižených obcích, správy národního parku a botaniků. Požár takového rozsahu je děsivá událost, která ohrožuje lidská sídla a životy. Pro samotnou přírodu i pro samotný park je ale příležitostí k novému růstu. Ačkoli vypadá nyní krajina v parku šíleně, příští rok vyraší první semenáčky, za několik let se příroda plně vzchopí, park se promění a bude silnější a odolnější. Podrobněji popsáno například zde. I taková katastrofa v sobě skrývá kapku naděje! 

Samotnou kapitolou, kterou musíme vyzdvihnout je obětavost a neúnavná práce českých hasičů. Jak profesionální, tak dobrovolničtí hasiči odvádí při hašení požáru skvělou práci!

Požáry takového rozsahu nejsou v ČR obvyklé. Bohužel musíme ale počítat s tím, že jich bude přibývat. Fyzika atmosféry i data hovoří neúprosně. Pokud budeme dále spalovat fosilní paliva, zvyšujeme riziko “požárního počasí”, vyschlá příroda ani naše lesy nejsou na takové změny připraveny.

Ačkoli klimatická změna vytváří podmínky, pro vznik požárů, základní příčinou jsme v drtivé převaze my, lidé. Proto, až půjde do lesa, nerozdělávejte ohně, neodhazujte nedopalky, chovejte se tak, aby požár nevznikl. Můžete se dokonce i podívat na internetu, jak moc „požárům příznivé počasí“ zrovna v ČR vládne – viz www.firerisk.cz

Předpověď požárního počasí na 4. sprna 2022

A nakonec zvažte, zda se nepřipojíte k ochraně klimatu – potřebujeme začít připravovat naši krajinu, nahradit energii z uhlí, ropy a zemního plynu energií ze slunce a větru. A takovou transformaci potřebujeme provést tak, aby byla výhodná pro nás všechny, nikoli jen pro pár vyvolených. Nyní vedeme Evropskou Unii, máme příležitost nastartovat nutné změny na evropské úrovni. První krok? Připojte se k výzvě politikům #SpoluProKlima, která tyto požadavky obsahuje.