Máme radost a děkujeme všem, kdo podpořili projekt „Výzva pro přírodu”. Globální dohoda o ochraně biodiverzity nedopadla vůbec špatně. Výsledek z našeho pohledu sice není 100%, ale je skvělým základem jak zvrátit neblahý trend destrukce přírody a vymírání druhů na naší planetě. Úspěch dohody závisí na tom jakým způsobem, jak rychle a důsledně ji budou jednotlivé státy naplňovat. A to bude i naše priorita pro příští roky. 

Byla to dlouhá cesta, ale po více než čtyřech letech jednání a opakovaných odkladech kvůli pandemii Covid-19, přes 190 států dnes schválilo dohodu, která má nasměrovat lidstvo do roku 2050 k fungování v souladu s přírodou. 

Povedlo se! 

Hlavní požadavek na ochranu a obnovu 30 % planety – oceánů, moří, vnitrozemských vod i pevniny do roku 2030, byl vyslyšen a státy se dohodly na tomto závazku. Původní návrh textu byl v tomto bodě zmírněn, nezakazuje již na chráněných oblastech potenciálně destruktivní aktivity, místo toho hovoří o udržitelném využívání. 

Dohoda ale obsahuje dalších 22 cílů, například závazek snížení rizika z použití pesticidů o polovinu, snížení ztrát živin z půdy o polovinu, propojení s klimatickou agendou přes nature-based solutions, závazek snížit a pozitivně přetransformovat celosvětově biodiverzitě škodící dotace ve výši 500 miliard dolarů ročně. To vše se bude dotýkat i Česka a brzy – při debatách o evropském zákonu na obnovu přírody nebo plánu na snižování používání pesticidů se ukáže, zdali naši politici dodržují to, k čemu se v Montrealu zavázali.  

Důležitá a možná klíčová, je dohoda z pohledu financí, i když zde zůstává celá řada otazníků. Podle samotné OSN chybí ročně na potřebná opatření pro ochranu biodiversity 700 mld USD, nicméně v dohodě se mluví jen o 200 mld USD. Pozitivní je navýšení ročního objemu financí pro rozvojový svět, kde leží většina celosvětově nejcennějších ekosystémů, které navíc váží obrovské množství uhlíku a které je třeba chránit.    

Ve výsledné dohodě na COP15 byla výslovně uznána práva, role, území a znalosti původních obyvatel, což je nejúčinnější ochrana biologické rozmanitosti, která vzešla z jednání OSN. To je také velký průlom, o který jsme se zasazovali od samého počátku 

Je to radostný den pro  nás i pro přírodu. Jsme její součástí a ochrana přírody má dopad na život každého z nás. Děkujeme všem kdo se připojil k „Výzvě pro přírodu” a doufáme, že s námi zůstanete i nadále. Každá i symbolická podpora se počítá, čeká nás velký kus cesty. 

Práce ještě není u konce

Přestože je dohoda označovaná jako průlomová, obsahuje řadu otazníků a změkčení původních cílů. Text neobsahuje jasné vyloučení škodlivých aktivit z chráněných území a existuje hrozba, že skutečná ochrana zůstane jen na papíře. A bude záležet na tom, jak rychle a zda se bude dohoda implementovat v praxi.

Každý stát bude muset vypracovat vlastní plán na ochranu přírody. Biodiverzitu by měli začít chránit i velké firmy, ale často si ochranu pletou s Greenwashing a to je oblast, kterou je třeba neustále hlídat.  

Záchrana přírodní rozmanitosti naší planety do velké míry závisí na rychlosti implementace dohody a vůli především vyspělých států mobilizovat dostatečné zdroje, bez kterých se dohoda nemá šanci naplnit. 

Je nutné, aby státy  promítly dohodu do ambiciózních národních plánů a politik v oblasti biologické rozmanitosti tak, aby byly v souladu s globálním cílem zvrátit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2030. To se týká i EU a Česka. Cesta ke skutečné ochraně přírody je stále před námi a i ty můžeš být u toho. Každá pomoc se počítá, připoj se prosím i ty a podpoř naši práci v ochraně přírody a života v ní.