Na začátku března, po letech vleklých jednání a odkladů, kdy naše emoce byly jak na horské dráze, světové státy konečně zajistily Globální smlouvu o oceánech.

Po téměř dvou desetiletích vyjednávání byla v OSN konečně nalezena shoda na ochraně oceánu. Je to obrovský okamžik pro ochranu přírody a nadějné znamení, že i v rozděleném světě může ochrana přírody ve prospěch všech lidí zvítězit nad geopolitikou.

Do kampaně za ochranu oceánů se aktivně zapojila i česká pobočka Greenpeace. (c) Greenpeace – Barbora Sommers

Úplně první studii Greenpeace, která ukazovala, že oceány nejsou dostatečně chráněny a že je potřeba vytvořit síť oceánských rezervací, jsme napsali už v roce 2005! A po letech a letech kampaní Greenpeace a našich spojenců a po napjatém závěrečném týdnu jednání světoví lídři konečně na chvíli odložili své rozpory a Globální smlouvu o oceánech schválili. 

Co vlastně globální smlouva o oceánech dělá?

Nová globální smlouva o oceánech otevírá dveře k vytvoření sítě chráněných rezervací po celém světě. Oblastí, kde se křehké ekosystémy a mořský život mohou obnovit a prosperovat, a to díky prosazení cíle 30×30 – ochrany 30 % světových oceánů do roku 2030. Bez smlouvy neexistuje právní cesta k ochraně rozsáhlých oblastí mezinárodních vod v oceánských rezervacích.

Jane Fondová v OSN v New Yorku. © Stephanie Keith – Greenpeace

Potřebujeme zdravé oceány, které pomáhají bojovat proti změně klimatu tím, že zadržují uhlík, a poskytují potravinovou bezpečnost a živobytí více než 3 miliardám lidí.

Jak jsme se sem dostali?

Klíčovými aktéry byla občanská společnost. Není to jen vítězství Greenpeace, ale mnoha velkých i malých organizací, které po desetiletí neúnavně pracovaly na vytvoření neuvěřitelného hnutí bojovníků za oceány. 

Delegáti vlád z celého světa navzdory nedostatku spánku také neuvěřitelně tvrdě pracovali na tom, aby se dohoda dostala přes čáru. Malé ostrovní státy prokázaly v průběhu celého procesu vedoucí úlohu. EU, USA a Spojené království a Čína byly klíčovými aktéry při zprostředkování dohody. Země v posledních dnech jednání projevily ochotu ke kompromisu a namísto zasévání rozkolů vytvářely koalice. 

Aktivisté Greenpeace USA rozvinuli obří transparent s nápisem „Smlouva o oceánech teď!“, aby vyslali jasný vzkaz delegátům OSN v New Yorku na začátku druhého týdne obnovených jednání o ochraně oceánů. © Stephanie Keith – Greenpeace

Jedno je jisté: bez dlouholetého vytrvalého úsilí lidí by to nebylo možné. Petici podepsalo přes 5,5 milionu lidí z celého světa (z toho přes 70 tisíc z Česka), čímž vzniklo silné hnutí, které chrání naše oceány.

Kampaň za záchranu života na naší planetě může někdy působit jako nelehký úkol a je snadné propadnout sklíčenosti. Zvlášť když na problémy nedostatečné mezinárodní ochrany oceánů jsme upozorňovali již od roku 2005! Smlouva měla v průběhu let mnoho názvů, ale hlavní cíl zůstával stejný – potřebujeme, aby byly oceány chráněny. Toto monumentální vítězství ve prospěch ochrany oceánů nám připomíná, že má smysl se nikdy nevzdávat a že síla lidí funguje!

Projekce Chraňme oceány na Guggenheimovo muzeum v New Yorku. © Greenpeace

Co bude následovat? 

Text smlouvy nyní projde technickými úpravami a překladem, než jej členské státy na dalším zasedání oficiálně přijmou. Přestože v textu stále existují dílčí problémy, jedná se o funkční smlouvu, která je výchozím bodem pro ochranu 30 % světových oceánů,

Lidský prapor „Chraňme oceány“ v Maroku. © Radouan Akalay – Greenpeace

Pro ochranu našich oceánů a uskutečnění těchto slibů bude třeba v budoucnosti udělat ještě více. Bude to ještě stát dost práce, aby se ochrana oceánů včetně vytvoření sítě chráněných rezervací stala realitou. Navíc oceánům nyní hrozí nová nebezpečí – některé firmy například chtějí v budoucnosti zahájit hlubokomořskou těžbu nerostů na mořském dně. I proti tomu se budeme muset postavit.

Ale v současné době si můžeme užívat nás společný úspěch. Děkujeme za vše, co jste udělali pro to, aby toto vítězství bylo možné!

Gaby Flores je redaktorkou obsahu pro Greenpeace International.