Dnes a zítra se ve španělské Granadě scházejí vedoucí představitelé Evropské unie, aby zahájili proces definování priorit EU pro nadcházející roky. Z nedávno uniklého návrhu tzv. “Granadské deklarace” je patrné, že stávající návrh priorit dostatečně neřeší zásadní problémy, kterým EU i celý svět čelí – klimatická krize, alarmující úbytek ekosystémů a biologické rozmanitosti a znečištění životního prostředí. Organizace Greenpeace, Česká společnost ornitologická (ČSO), WWF, Arnika a Hnutí DUHA proto vyzvaly premiéra Petra Fialu, aby se na setkání lídrů EU zasadil o nápravu.

Uniklý návrh z 27. září se zaměřuje na rozšíření EU, migraci, obranu, odolnost a konkurenceschopnost Evropy a globální angažovanost. Vedoucí představitelé zemí EU včetně premiéra Fialy o něm budou jednat na svém pátečním setkání. 

Ačkoli se stále jedná o návrh a do doby, než bude schválen, se může změnit, ekologické organizace napříč EU se obávají, že návrh Granadské deklarace odvrací pozornost od probíhající klimatické a environmentální krize, jejichž řešení je zásadním předpokladem pro budoucí bezpečnost i prosperitu Evropy. Zároveň připomínají, že mezi prioritami schází i další klíčové oblasti, jako je ohrožení demokracie, fungování právního státu a sociální spravedlnost.

Jan Freidinger z Greenpeace říká :
Priority Rady jsou klíčovou politickou dohodou EU, která zásadně ovlivní politické směřování a ambice EU na příštích pět let. Je skandální, že řešení nejzávažnějších hrozeb dneška, jako je klimatické krize a bezprecedentní rychlost ztráty biologické rozmanitosti, je v nich opomenuta. Doufáme, že jen prozatím a že i český premiér se zasadí o to, aby priority EU skutečně odrážely naléhavost problémů, kterým čelíme a budeme čelit v budoucnu.”  

Vlastimil Karlík z Arniky říká:
„Rekordní průměrné teploty, rostoucí množství živelných pohrom souvisejících s klimatickou změnou a mizení mnoha dříve běžných typů přírodních stanovišť nám říkají, že dnes rozhodně není čas zařadit zpátečku v ochraně přírody a klimatu.“

Zdeněk Vermouzek z ČSO říká: 
“Přírodní prostředí – lesy, pole, louky, potoky či řeky – poskytují základní životní potřeby lidí, zdravý vzduch, vodu, potraviny. Jejich dlouhodobé fungování je nezbytným předpokladem pro jakékoli diskuse o budoucí prosperitě i bezpečnosti Evropy. Systematické řešení úbytku přírody a změn klimatu musí proto být prioritou předřazenou všem ostatním tématům.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:
“Pokud chtějí lídři EU – včetně našeho premiéra Petra Fialy – zajistit odolnost, bezpečnost a konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku, tak to nepůjde bez rychlých a účinných řešení k zastavení změny klimatu či úbytku biodiverzity. Tyto krize totiž naši bezpečnost zásadně ohrožují. Naopak jejich řešení – ať už jsou to obnovitelné zdroje nebo obnova přírodních ekosystémů – posilují konkurenceschopnost i odolnost.”