Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo po dlouhém odkládání druhé kolo veřejné konzultace Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Občané mohou připravovaný plán připomínkovat do 29. února.

O co se jedná?

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, tzv. NECP (z anglického National Energy and Climate Plan) je zásadním dokumentem, který určí strategické směřování české energeticko-klimatické politiky do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Stěžejní část Vnitrostátního plánu tvoří nastavení českého příspěvku k naplnění evropských energeticko-klimatických cílů v oblasti snižování emisí, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. Dokument ale není jen o energetice, na 400 stranách obsahuje mnoho informací, politik a opatření s různou mírou dopadu na energetické systémy. Přestožemá dokument v názvu explicitně zmíněné klima, ve svém obsah se munevěnuje a nezmiňuje ani potřebu mitigace klimatické změny ohledně jejího vlivuna transformaci energetiky. Struktura a náležitosti dokumentu vycházejí z evropského nařízení z roku 2019 a jeho tvorba a pravidelná aktualizace jsou povinné pro všechny členské země EU. 

Aktualizaci začalo připravovat Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí již začátkem minulého roku společne s aktualizací Státní energetické koncepce (SEK) a Politiky ochrany klimatu (POK). První draft dokumentu česká vláda poslala Evropské komisi s čtyřměsíčním zpožděním v říjnu loňského roku. V prosinci Evropská komise zveřejnila hodnocení českého plánu, které musí vláda ČR zapracovat do finální podoby dokumentu s odevzdáním plánovaným do 30. června 2024.

ČEZ - Český ekologický zločin
Plán na jednu stranu deklaruje cíl ukončit spalování uhlí v ČR do roku 2033, ale nepředstavuje kroky, jak takového cíle dosáhnout. Foto z protestu Greenpeace na dole Bílina v roce 2023.

Co jsou hlavní nedostatky plánu?

Na základě hodnocení plánu Evropskou komisí Greenpeace ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi věnujícímu se energetice v Klimatické koalici a Zeleném kruhu připravily doporučení vládě ČR jak na tyto připomínky reagovat. Mezi hlavní doporučení českého plánu patří:

  • Potřeba zvýšit cíl pro obnovitelní zdroje energie z 30 na minimálně 33 %
  • Potřeba doplnit komplexní rámec politik a opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR
  • Potřeba stanovit jak a do kdy plánuje ČR ukončit dotace na fosilní paliva
  • Dostatečně popsat postup a harmonogram odklonu od uhlí do roku 2033 a náhradu tohoto paliva
  • Dostatečně popsat problém energetické chudoby a opatŕení pro její řešení
  • Doplnit komplexní analýzu sociálních dopadů transformace a rozvést konkrétní politiky a opatření pro jejich řešení
  • Potřeba uvést v dokumentu podrobnosti o investičních potřebách a zdrojích financování navrhovaných politik a opatření
  • Chybí dostatečný popis adaptačních politik a opatření – plán nezohledňuje relevantní zranitelnosti energetické infrastruktury a rizika dopadů změn klimatu, které mohou ohrozit dosažení cílů.

Proč je důležité zapojení veřejnosti do procesu aktualizace plánu? 

Vnitrostátní plán není jen dokument, ale jsou to konkrétní opatření, která bude vláda dělat do roku 2030 tak, aby snížila projevy a dopady klimatické změny. Tato opatření budou mít přímý dopad na životy lidí a proto je nevyhnutelné, aby lidé měli možnost se procesu aktualizace tohoto dokumentu efektivně a smysluplně účastnit. Veřejná konzultace je povinnou součástí přípravy dokumentu, v jeho současné podobě však chybí vyhodnocení prvního kola konzultace, které proběhlo v květnu loňského roku, a část uvádějící, jak byly výsledky konzultace v plánu zohledněny. Účastnit se tvorby významných politik je našim právem a proto ho využijme a zasaďme se o posun české klimatické politiky k lepšímu.