Premiér Andrej Babiš potvrdil po schůzce se zástupci Greenpeace a Hnutí Duha na svém Twitteru plán na zřízení tzv. uhelné komise. Detaily, zadání, časový výhled či složení takovéto komise je zatím neznámé, a proto jsme zatím opatrní a nerozhodli jsme se, jaký je na komisi náš názor. Samozřejmě bychom rádi v komisi zasedli a bavili se o konci doby uhelné, ale to půjde jen v případě, že její složení bude vyvážené a bude mít za úkol navrhnout plán na ústup od uhlí a transformaci uhelných regionů. Je jasné, že nebudeme chtít dělat zelenou dekoraci komisi, kde bude sedět většina “uhelníků”, kteří by závislost České republiky na fosilních palivech co nejdéle prodloužili.

Naše představy jsme formulovali už v minulosti ve spolupráci s dalšími ekologickými organizacemi – uhelná komise musí mít jasné zadání: navrhnout co nejrychlejší konec těžby a spalování uhlí.

Demonstration at Coal Commission Meeting in Berlin. © Ruben Neugebauer / Greenpeace

Jednání komise v Německu povázely demonstrace za rychlý ústup od uhlí. © Ruben Neugebauer / Greenpeace

Uhelná komise – kterou se údajně chce ministr životního prostředí Richard Brabec inspirovat – dokončila svou činnost nedávno v Německu, tak se můžeme podívat blíže, jak to u našich sousedů vypadalo. 

S Němci nás spojuje velká závislost na hnědém uhlí, které je zdrojem znečištění ovzduší, ničení krajiny a sídel a produkce skleníkových plynů. Zřízení komise v Německu bylo součástí koaliční dohody z roku 2018 a již v červnu toho roku zasedla komise poprvé. Jejím cílem bylo vypracovat doporučení ohledně toho, jak snižovat emise z uhlí a zároveň zajistit spravedlivou transformaci celého sektoru. Debata se nevedla o tom “zda”, ale o tom, jak rychle a jak zajistit spravedlivou transformaci. 

Komise měla oficiálně název “Komise pro růst, zaměstnanost a transformaci”, ale běžně se jí říkalo uhelná komise. Měla 28 členů zastupujících celou škálu zájmů a částí společnosti. Na deseti židlích zasedly ženy. Součástí byli:

  • dva vědci zabývající se klimatem a ekologií,
  • dva zástupci národních ekologických organizací,
  • zástupci ekologického a také sociálního think tanku, 
  • dva zástupci místních občanských iniciativ,
  • zástupci odborů,
  • místní i regionální politici,
  • zástupci průmyslu a podnikatelů

Komise představila své výstupy v lednu 2019. Podle ní, by Německo mělo skončit s těžbou a spalováním uhlí k roku 2038 a pokud to půjde, tak již v roce 2035. Do roku 2023 by mělo být odstaveno 12 GW kapacity uhelných elektráren (tedy dokonce víc, než kolik je v současnosti instalovaného výkonu v uhlí v celé ČR). Zároveň komise také doporučila použít 60 miliard euro na spravedlivou transformaci ekonomiky. 

Výstupy komise byly kritizovány jak ze strany ekologů, že jde o nedostatečně rychlou reakci na globální změny klimatu, tak ze strany uhelného průmyslu, že se jedná o moc překotnou změnu.  Komise předala svá doporučení vládě. Doporučení sice nejsou “právně” závazná, ale obecně se předpokládá, a je to standardem místní politiky, že vláda tato doporučení bude respektovat a podle nich navrhne prováděcí opatření a zákony.