Amazonský prales hoří a globální firmy mohou přispět k zastavení požárů. Musí ovšem přestat nakupovat hovězí a kuřecí maso i krmnou sóju z Brazílie, dokud Amazonie a její obyvatelstvo nebudou v bezpečí.

Celé měsíce letos zuří v amazonském pralese v Brazílii urputné požáry. Co s tím mohou dělat globální řetězce rychlého občerstvení jako McDonald’s, KFC a Burger King?

Forest Fires in Candeiras do Jamari, Amazon - Second Overflight (2019). © Victor Moriyama / Greenpeace

Požár v oblasti Rondonia v Brazílii

KFC nakupuje pro své provozovny brazilská kuřata. Burger King nejen pořizuje hovězí přímo z Brazílie, ale dokonce ji prostřednictvím společnosti 3G Capital vlastní brazilský miliardář. Společnost McDonald’s začala v Brazílii v srpnu 2016 nakupovat maso z dobytka chovaného v amazonské oblasti poprvé od roku 1986 – tedy po třicetileté přestávce.

Drůbež zpracovávaná v KFC z Brazílie přímo pochází nebo je krmena sójou, která se tam pěstuje. Tím se povzbuzuje mocný systém, který stojí na agresivním šíření brazilského zemědělského byznysu na další místa v amazonském pralese. Značky KFC, McDonald’s a Burger King jsou mezi řetězci rychlého občerstvení těmi nejznámějšími. Jejich pobočky najdete prakticky na každé hlavní třídě a náměstí v evropských velkoměstech . Pokud se tyto společnosti vymezí proti ničení pralesů a změní své postupy, bude je muset následovat i zbytek tohoto sektoru. Nezbudou tak žádní kupci, kteří by měli zájem o zboží produkované na místech vypáleného pralesa.

Oheň je záměrně zakládán zemědělci, kteří odlesňují půdu v reakci na výzvy prezidenta Bolsonara k posílení výroby potravin v Amazonii. Jen během letošního srpna bylo v brazilské Amazonii vypáleno téměř 2,5 milionu hektarů pralesa, což odpovídá ploše větší než Morava. Vychází to z dat brazilské agentury INEP, která míru odlesňování monitoruje.

Jen během letošního srpna bylo v brazilské Amazonii vypálena plocha větší než Morava.

Chov dobytka a drůbeže – a pěstování sóji jako krmiva pro zvířata chovaná po celém světě – představuje významný podíl brazilského vývozu. Restaurační řetězce tak mají značnou moc dát výběrem nakoupených surovin brazilské vládě jasně najevo, že spotřebitelé nechtějí potraviny poznamenané ničením pralesa.

McDonald’s, Burger King, KFC a další podobné firmy přislíbily, že se ve svém dodavatelském řetězci vyhnou odlesňování, ale tyto závazky se jim nyní nedaří plnit. Vzkažte jim, aby přestali odebírat brazilské hovězí a kuřecí maso i krmnou sóju, dokud Amazonie a její obyvatelstvo nebudou chráněny.

Zapojte se

Výzva pro McDonald’s, KFC a Burger King: Postavte se proti ničení Amazonie. Přestaňte odebírat brazilskou sóju a maso, dokud nebudou Amazonie a její obyvatelstvo chráněny.

Chci podepsat petici

Prezident Bolsonaro se netají tím, že s Amazonií a jejím obyvatelstvem vede válku. Jako záminku uvádí, že podporuje hospodářský rozvoj Brazílie.  Vydatně ho v tom podporují významní představitelé brazilské živočišné i rostlinné výroby.

V době, kdy světovou veřejnost znepokojuje Amazonie v plamenech, nesmí společnosti obchodující s Brazílií nezúčastněně přihlížet a nechat pralesy hořet. Musí se proti útokům na životně důležité pralesy i na práva domorodých obyvatel ostře vymezit.