Naší první zastávkou v srdci amazonského pralesa, kam jsem s kolegou fotografem Davidem Těšínským přijela zachytit dopady letošních rozsáhlých pralesních požárů na život domorodých komunit, byla vesnice kmene Huni Kuin – nejpočetnějšího kmene ve státě Acre v nejzápadnějším cípu Brazílie, který hraničí s Peru. Měli jsme sjednanou schůzku s náčelníkem kmene jménem Mapu. Čekali jsme podle podvědomého předsudku postaršího muže, který si vysloužil respekt ostatních svými dlouholetými zkušenostmi a činy, ale v ústrety nám přišel devětadvacetiletý sympatický mladík. Ještě větším překvapením ale bylo, když na nás jeho partnerka promluvila česky. “Ahoj, já jsem Kateřina,” řekla. Vzápětí jsme se dozvěděli, že v Brazílii byla na studijní stáži, kde poznala náčelníka Mapu a nyní s ním a jeho lidmi žije v pralese.

Chief Mapu of Huni Kuin Tribe in Brazil. © Denisa Šterbová / Greenpeace

Náčelník Mapu z kmene Huni Kuin

Na konci září byli lidé Huni Kuin svědky toho, jak jejich milovaný prales jen kousek od jejich vesnice zachvacují plameny. Mapu byl v té době ve Vídni. Cestuje totiž po světě a vede tradiční rituály s léčivými rostlinami, například i s psychedelickou ayahuascou. Vyprávěl nám neuvěřitelný příběh, jak během jednoho obřadu sáhl po své tašce a něco se v ní samo od sebe vznítilo. Na druhé straně Zeměkoule v tu chvíli někdo zažehl jeho prales. Když se mladý náčelník o týden později vrátil, našel místo pralesa spáleniště. Požár byl pravděpodobně založen úmyslně jako mnoho dalších v Brazílii. V době, kdy jsme kmen navštívili, se vyšetřovala příčina jeho vzniku. Mapu a jeho komunita jsou pevně odhodlaní zdevastované území znovu zalesnit.

Remains of Forest Fires in Acre. © David Tesinsky / Greenpeace

Spálené území kneme Huni Kuin

S lidmi z kmene Huni Kuin jsme se vypravili na spáleniště jen několik stovek metrů od jejich vesnice, kde se bujná vegetace proměnila ve spoušť jen necelý týden před naším příjezdem. Šli jsme do míst, která lidé z kmene důvěrně znali a která už po požárech viděli. Přesto se jim ve tvářích stále odrážel smutek a bezmoc. Sklesle chodili po spáleništi a míjeli na troud sežehlé kmeny stromů, které se ještě nedávno hrdě tyčily k nebesům, zelenaly a poskytovaly domov místním živočichům. 

Member of the Huni Kuin Tribe in Brazil. © David Tesinsky / Greenpeace

Obhlídka spáleného území

„Prales je naše matka, naše obydlí, náš domov. Bez pralesa nebude vůbec nic,“ řekl nám Mapu. Lidé, kteří vypalují pralesy pro zisk, si podle něj neuvědomují jejich význam. „Neznají medicínu, která se v pralese skrývá. Myslí si, že je to jen obyčejný les, peníze v podobě dřeva. Ale v pralese se nachází něco neobyčejně drahocenného. Když onemocní dítě, hned vím, jak ho vyléčit. Vím, kterou rostlinu mám hledat. Prales je naše živá lékárna. Pokud ho vypálíme, zničíme i moudrost, která nám byla svěřena našimi předky,“ řekl. 

Members of Huni Kuin Tribe in Brazil. © Denisa Šterbová / Greenpeace

Kmen Huni Kuin

Přestože mnohým kmenům v Acre bylo jejich území uznáno vládou jako oficiálně chráněná domorodá oblast, Mapuův kmen patří k těm, které byly z tohoto opatření vyjmuty. Mapu se proto rozhodl sehnat peníze, aby si kmen mohl svoji půdu vykoupit. I proto jezdí na cesty do zahraničí či provádí rituály s ayahuascou. Na svém území chce vybudovat spirituální a kulturní středisko, jehož cílem by mělo být zachování kultury Huni Kuin a vzdělávání o permakultuře a tradiční rostlinné medicíně. Vedle toho by mělo být útočištěm pro mladé domorodé obyvatele, kteří jsou v těžké životní situaci, bez peněz či bez domova, aby se zde mohli zotavit a postavit na vlastní nohy. Obávám se ale, že po letošních požárech bude potřebovat čas na zotavení hlavně komunita Huni Kuin.

Požáry v Brazílii nejsou náhodné. Pralesy se vypalují kvůli chovu dobytka a pěstování krmné sóji pro živočišnou výrobu. Přidej se ke kampani Greenpeace a řekni velkým potravinářským firmám, ať neasistují při destrukci amazonských pralesů.
CHCI SE PŘIDAT