Rok 2019 byl rokem rozsáhlých požárů, které ničily lesy od Sibiře po Austrálii. Masivní požáry měnily krajinu v Indonésii, Brazílii, v Kanadě či Izraeli. Kromě vypálených holin tu však je ještě jeden, skrytý faktor požárů, vznikajících mimo jiné i díky vlně veder. Je jím obrovské množství CO2, které tyto požáry vyprodukovaly.

Zanedbatelné? Při letošních požárech v Rusku shořelo 16 milionů hektarů lesa, což je skoro dvakrát rozloha Rakouska. Požáry vyprodukovaly asi 500 miliard tun CO2, což odpovídá roční produkci znečištění ze spalování fosilních paliv Saudské Arábie. Požáry v Brazílii vyprodukovaly 366 miliard tun CO2, což skoro odpovídá ročnímu znečištění, které vyprodukuje spalováním fosilních paliv Velká Británie. Požáry v Indonésii byly z pohledu vlivu na klima nejstrašlivější. Vyprodukovaly 708 miliard tun CO2. Nejde tu tedy o každoročně se opakující požáry menších rozměrů, které se v přírodě vždy vyskytovaly a ekosystémy se s nimi dokázaly vyrovnat. 

Wildfires in Palangkaraya. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace
Požáry v Indonésii (c) Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Co takové množství oxidu uhličitého, které se uvolní do ovzduší, znamená pro naše klima? Zvýšení množství skleníkových plynů vede ke zvyšování teploty planety a k častějším obdobím sucha a veder, a tím opět k dalším požárům. Požáry produkují i tzv. “černý uhlík”, jehož částice se mohou větrem přenášet kamkoli. Mimo jiné i do oblastí kolem severního pólu. Kvůli požárům lesů na Sibiři se tak obrovské oblasti ledu pokryjí černým popílkem, který místo odrážení slunečních paprsků absorbuje teplo. A tím zrychluje tání sněhu i ledu. Podle vědců je černý uhlík druhým nebo třetím nejdůležitějším přispěvatelem ke klimatické krizi. A nakonec, při lesních požárech nejde jen o okamžité uvolňování CO2. Zničení lesních porostů znamená také méně zachyceného uhlíku z atmosféry, protože stromy, které ho zachytávaly, mizí na hodně dlouhou dobu.

Proto je třeba odmítnou přístup, že lesní požáry jsou “národní” věcí a že je to problém, který se netýká nikoho, kdo nežije v zemi, ve které se požáry vyskytují. Ochrana lesů je životně důležitá pro udržení zvýšení teploty planety pod 1,5 °C.  Požáry nemají jen devastující dopad na místní komunity a domorodé obyvatele, kteří jsou na živobytí závislí na svých předcích, ale znečištěním klimatu ohrožují lidi po celém světě. Je třeba, aby se globální vůdci začali problematikou lesních požárů zabývat a pomohli ji státům řešit. Na planetě žijeme všichni a před globální změnou klimatu nikdo neuteče. A proto musíme spolupracovat.

Forest Fires near Irkutsk Region in Russia. © Igor Podgorny / Greenpeace
Požáry sibiřské tajgy (c) Igor Podgorny / Greenpeace © Igor Podgorny / Greenpeace


Vyzvěte české politiky, aby odpovědně řešili klimatickou krizi!

Připoj se a společně doveďme politiky k tomu, aby odpovědně řešili klimatickou krizi. Je třeba, aby se následná vláda postavila k řešení klimatické krize čelem a využila následují 4 roky efektivně.

Jdu do toho