Chcete udělat víc?
#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu Vyzvěte české politiky, aby odpovědně řešili klimatickou krizi!

Připoj se a společně doveďme politiky k tomu, aby odpovědně řešili klimatickou krizi. Je třeba, aby se následná vláda postavila k řešení klimatické krize čelem…

Jdu do toho ×

Australské léto ještě vlastně ani pořádně nazačalo, ale vlny veder a hlavně požárů udeřily jako nikdy v dosud v zaznamené historii. Již 11. listopadu vyhlásila Austrálie stav nouze a situace se od té doby dále zhoršovala. Zpráva Australského meteorologického úřadu z 18. prosince tohoto roku uvádí rekordní hodnoty rizika lesních požárů, takřka dvojnásobné, než je dlouhodobý průměr. Zároveň stanovila nejvyšší riziko požárů pro celých 60 % kontinentu.  V době vydání zprávy pohltily plameny již více jak 27 000 km2, tedy zhruba stejnou plochu jako má naše Morava a Slezsko dohromady. 


Příčina bezprecedentních požárů je podle meteorologů jasná – klimatická změna. Dlouhodobé trendy zvyšujících se teplot a snižujících se srážek vytváří ideální podmínky pro vznik rozsáhlých požárů. Od roku 1910 stoupla průměrná teplota v Austrálii zhruba o 1 °C.  Přisuzovat jednotlivé požáry přímo klimatické změně je samozřejmě velmi obtížné, ale dlouhodobé trendy jsou jasné. Dobře to ilustruje posun počasí během několik posledních desetiletí. (Viz graf výše)

Dopady na přírodu a hospodářství jsou zničující. Krátkodobé extrémní teploty decimují populace místních zvířat. Jak zdokumentovala ve svém tweetu ekoložka univerzity v Queenslandu Martine Maroon, ptáci doslova padají mrtví z nebe. (viz výše) Obrovským problémem jsou samozřejmě i samotné požáry. Krom zničené krajiny, mrtvých zvířat a bohužel i lidských obětí, kouř z požárů přenáší negativní dopady i do velkých měst. Například v Sydney se během prosince kvalita vzduchu vymikala standardním hodnotám a jen samotný pobyt ve městě znamenal stejnou zátěž, jako vykouřit tři krabičky cigaret denně.

Bushfire Smoke over Sydney Harbour. © Emeran Gainville / Greenpeace
Sydney Opera House. Sydney has been covered in a thick blanket of smoke this week, after more than 50 bushfires raged across the state of NSW. The air quality rating in Sydney is poor and people with asthma or other breathing issues were warned to stay indoors and avoid outdoor exercise. © Emeran Gainville / Greenpeace

Veterinářka Gundi Rhoades popsala ve svém komentáři s příznačným názvem: “Ďábelský deník veterináře během klimatické změny” , co znamenají vedra právě pro ní. Býci přestávají být plodní, protože se jim přehřívají varlata, krávy potrácejí telata vedrem, místní farmáři nemají čím krmit svá stáda a prakticky nelze zvládnout příliv zraněných a žíznivých divokých zvířat z hořící buše. Je to šokující svědectví.

Australské požáry jsou jasným příkladem, co znamená klimatická změna a její dopady. Je to jiný svět. Ačkoli se Australané obětavě starají o místní zvířata i o sebe navzájem, bojují s požáry, statečně nasazují životy při hašení,  Australská vláda nedělá prakticky nic, emise Austrálie stále rostou, stále je jedním z největších vývozců uhlí. Pokud bychom měli všichni stejné závazky v ochraně klimatu jako mají australští politici, tak by globální průměrná teplota dosáhla nárůstu minimálně o 3 °C. Jen pro „zajímavost“, rozdíl mezi globální průměrnou teplotou během poslední doby ledové a dobou před průmyslovou revolucí byl také 4 °C. Jen obráceně…

A přitom řešení existují. Musíme začít nahrazovat fosilní paliva. Je takřka příznačné, že 20. prosince, zrovna kdy požáry vrcholily, vydali vědci univerzity ve Stanfordu analýzu přechodu na obnovitelné zdroje pro 143 zemí světa do roku 2050 s jasnou zprávou: “Taková transformace je reálná.” A je reálná jak pro ČR, tak pro Austrálii. Podrobnější popis studie najdete na stránkách Czechsight.cz od Jakuba Zamouřila.

Klimatická krize má řešení. Musíme ale začít na změnách pracovat. Dopady klimatické změny během tohoto australského léta jsou jasnou ukázkou, co nám může klimatická změna přinést. A není to pěkný pohled. Je čas začít jednat!

Krátký dovětek na závěr. Na štědrý den bylo počasí milosrdné a přineslo spásné deště, které pomohly uhasit některé požáry, zmírnit ty nejhorší. Stále ale hoří více jak 100 požárů. A léto teprve začíná. Lze tedy čekat, že extrémní teploty i požáry budou pokračovat. Škody jsou již nyní vysoké. Unikátní příroda je poničena. Lesy, které nejsou na oheň vůbec připraveny, protože zde v takovém rozsahu nehořelo několik desítek milionů let jsou z velké části ztraceny. Včetně jejich unikátních obyvatel. Podle dnešního vyjádření australské ministryně životního prostředí, požáry spálili zhruba dvojnásobek rozlohy Moravy a během požárů zmizelo zhruba 30 % populace australské ikony – medvídka Koaly. Klimatická změna mění náš svět a ohrožuje nás i naši budoucnost. Je ale na nás, jak se zachováme. Řešení existují, musíme začít jednat. Budoucnost tvoříme my.

Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0
Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0

Jak se požáry v Austrálii vyvíjí? Pokračujte na další díl našeho australského seriálu.