V době uzavřených veřejných míst a omezení pro konání tradičních akcí „naživo“ jsme se s kolegy rozhodli proměnit překážky ve výhodu a spustili jsme online Akademii Greenpeace. Prvotním cílem bylo nabídnout lidem smysluplné trávení volného času doma a zároveň jim pomoci překonat koronavirovou nejistotu. 

Jedna z prvních přednášek proto byla o Psychohygieně v době koronaviru s psychoterapeutkou Zdeňkou Voštovou. Mezi hosty se vystřídali odborníci a odbornice z různých oborů. Velmi úspěšná byla online přednáška Jak bojovat se suchem od ekologa Davida Pitharta anebo webinář od Evy Urbanové o „slow“ šatníku a tipech, jak na něj. V dalších webinářích mluvčí pražských hasičů Martin Kavka objasnil příčiny vzniku požárů a způsoby jejich hašení. Klimatolog Radim Tolasz detailně popsal problematiku změny klimatu a právnička Laura Otýpková z organizace Frank Bold poskytla návod, jak se právně bránit proti zásahům do životního prostředí. Tyto přednášky a mnohé další můžete shlédnout na našem Youtube kanále.

Greenpeace považuje vzdělávací činnost za velmi důležitou a Akademie Greenpeace je toho příkladem. Projekt se ve vylepšené podobě znovu rozběhne od září. Dalším důležitým krokem zaměřeným na motivování k zájmu o ochranu přírody a na aktivní zapojení se do veřejného dění je vzdělávací program Greenspeakers pro základní a střední školy.

Jelikož se opatření přijatá v souvislosti s šířením viru Covid-19 uvolňují, na léto chystáme ve spolupráci s Přístavem 18600 v pražském Karlíně cyklus přednášek pod širým nebem. Můžete se těšit na přednášku o tom, jak mluvit o klimatické změně, na debatu o aktivismu nebo na povídání o evolučním principu vedení organizací. Na všechny plánované přednášky jste srdečně zváni!

Všechny články z aktuálního vydání