Foto: Wikimedia Commons

Chameleon Calumma tarzan byl objeven na Madagaskaru. Je pojmenován na počest známé románové postavy. Tento druh chameleona se odlišil od ostatních druhů chameleonů před více než 40 miliony lety (pro srovnání: lidé se od svých nejbližších příbuzných geneticky odlišili před necelými 10 miliony lety). Tento chameleon je řazen mezi kriticky ohrožené druhy, a to především kvůli vypalování a vykacování lesů v místě jeho výskytu. Situaci zhoršuje také ilegální těžba v dané lokalitě, přičemž tento chameleon obývá podle odhadů pouhých 10 km2.

Články z aktuálního vydání