#Ovzduší

Znečištění ovzduší už není na první pohled vidět, o to je ale zákeřnější. V severních Čechách už nebloudíme v tekuté nažloutlé mlze a na Ostravsku nemusíme utírat lavičky dřív, než si na ně sedneme. Dokázali jsme se vypořádat s viditelným černým prachem. Vzduch, který dýcháme, ovšem i dnes obsahuje miniaturní prachové částečky a různé nebezpečné chemikálie. Podle limitů doporučených lékaři ze Světové zdravotnické organizace dýchají znečištěný vzduch prakticky všichni Češi a Češky. Daleko benevolentnější limity podle českého zákona nejsou splněny v oblastech, kde žije téměř 60 % obyvatel. Jedenáct tisíc lidí kvůli znečištění každý rok předčasně zemře. Důvody, proč máme znečištěné ovzduší jsou tři a všechny souvisejí s pálením fosilních paliv. Spaliny vypouštějí lokální topeniště, doprava a velké uhelné elektrárny. Zatímco topeniště a doprava znečišťují vzduch v bezprostředním okolí, spaliny z elektráren cestují po celé republice a ohrožují nás všechny. Znečištění z nich nezná hranic – odstrašujícím příkladem může být třeba Moravskoslezský kraj, kterému pravidelně otravuje vzduch uhlí pálené za polskými hranicemi.