Tato publikace – vůbec poprvé v Česku – přináší vědeckými výzkumy podložená doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy. Je výsledkem ročního úsilí pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je určena všem, kdo u nás k jeho rozvoji mohou přispět: učitelům a ředitelům škol, lektorům a dalším vzdělavatelům, autorům učebnic a vzdělávacích materiálů, úředníkům a politikům.

Školní vzdělávací program Greenspeakers

Vzdělávání je důležitou a nedílnou součástí naší cesty za udržitelnou budoucnosti.

Jdu do toho