Školní vzdělávací program Greenspeakers

Greenspeakers je školní vzdělávací program, jehož cílem je motivovat mladou generaci k udržitelnému životnímu stylu a podporovat zájem o místo, ve kterém žije. V našich workshopech, projektových dnech a dalších vzdělávacích lekcích klademe důraz na aktivní zapojení studentů, spolupráci a otevřenost. Důležitý je pro nás pozitivní přístup posilující u mladé generace naději a zájem o téma ochrany přírody. Mladí lidé si mohou na základě vzdělávacího programu uvědomit naléhavost změny klimatu, získat více informací o ekologickém hnutí nebo nahlédnout do udržitelného životního stylu. Program zároveň rozvíjením aktivního občanství u mladé generace podporuje občanskou společnost jako celek. Lekce podle rámcových vzdělávacích programů patří do průřezového tématu environmentální výchova a do vzdělávací oblasti člověk a společnost. Školní programy jsou určené pro základní a střední školy a jsou bezplatné.


Publikace Klima se mění – a co my?

Tato publikace – vůbec poprvé v Česku – přináší vědeckými výzkumy podložená doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy. Je výsledkem ročního úsilí pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je určena všem, kdo u nás k jeho rozvoji mohou přispět: učitelům a ředitelům škol, lektorům a dalším vzdělavatelům, autorům učebnic a vzdělávacích materiálů, úředníkům a politikům.

Máš otázku nebo zájem o lekci na míru? Napiš nám!

[email protected]