Publikace Klima se mění – a co my?

Tato publikace – vůbec poprvé v Česku – přináší vědeckými výzkumy podložená doporučení pro rozvoj klimatického vzdělávání, zdůvodňuje jeho naléhavost, stanovuje cíle, načrtává obsahy. Je výsledkem ročního úsilí pracovní skupiny zřízené Radou vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je určena všem, kdo u nás k jeho rozvoji mohou přispět: učitelům a ředitelům škol, lektorům a dalším vzdělavatelům, autorům učebnic a vzdělávacích materiálů, úředníkům a politikům.

Máš otázku nebo zájem o lekci na míru? Napiš nám!

[email protected]