Jako nepovedený aprílový žert dnes podle přítomných zástupců organizace Greenpeace a Hnutí DUHA vyznívaly argumenty elektrárny Chvaletice na dnešním šestihodinovém slyšení, na němž její provozovatelé přesvědčovali úředníky, aby jim udělili výjimku z nových emisních limitů pro znečištění ovzduší. Elektrárna by podle nové legislativy po roce 2021 měla snížit nebezpečné emise toxické a jedovaté rtuti, žádá si však o výjimku, aby je mohla naopak navýšit. Požaduje také výjimku na blok, který ještě nemá nainstalované filtry, protože nechce investovat do účinnější technologie.

Provozovatelé elektrárny přiznali, že po roce 2024 změní palivo, které bude elektrárna pálit. Po uzavření dolu ČSA přejde na uhlí z dolu Vršany, který stejně jako elektrárna také patří do portfolia miliardáře Pavla Tykače a jeho skupiny Seven Energy. Vršanské uhlí je ovšem méně výhřevné, a proto se jeho spalováním při zachování současného objemu výroby elektřiny zvýší i emise toxické rtuti vypouštěné z elektrárny. V současné době spaluje vršanské uhlí elektrárna Počerady patřící firmě ČEZ. Ta je přitom vůbec největším zdrojem znečištění ovzduší rtutí v celé České republice. Zástupci elektrárny přitom tyto základní fyzikální zákony popřeli s tím, že pokud budou pálit více uhlí, znečištění se nezvýší.

Chvaletice Power Plant Occupation in Czech Republic

Pokud elektrárna neinvestuje do nových filtrů a nedostane výjimku, její budoucnost je celkem jasná. © Greenpeace - Petr Zewlakk Vrabec

Oficiálním důvodem k existenci výjimek jsou neúměrné náklady pro provozovatele elektráren, kteří by kvůli novým limitům museli vyměňovat filtry instalované teprve před pár lety. To ale není případ chvaletického bloku B1: zde moderní denitrifikační jednotka nikdy instalována nebyla a její pořízení elektrárna teprve připravuje. Mohla by použít kvalitnější technologii, tzv. SCR, která by splnění limitů umožnila. Vlastník elektrárny Pavel Tykač se ale rozhodl ušetřit a vybral si mnohem méně účinnou technologii SNCR, kterou už má ve zbývajících třech blocích. Protože SNCR na splnění limitů nestačí, žádá o výjimku – ovšem “preventivně” i na blok, na kterém by mohl emise v rámci chystané rekonstrukce limity bez problémů plnit.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace, řekl:
“Elektrárna Chvaletice je skutečně výjimečné zařízení. Bez výjimek z limitů ochrany ovzduší bude muset být v roce 2021 uzavřena. Navíc v ní, alespoň podle vyjádření jejích zástupců, neplatí fyzikální zákony. Všude jinde platí, že pokud zvýšíte spotřebu uhlí, které obsahuje stejné množství toxické rtuti, nevyhnutelně se vám zvýší i celkové znečištění. Ve Chvaleticích ne. Jako aprílový vtip by to bylo dobré – ale jako oficiální vyjádření jednoho z největších znečišťovatelů  v zemi to není vtipné ani trochu.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„9 z 10 největších zdrojů rtuti v Česku jsou uhelné elektrárny, Chvaletice mezi ně samozřejmě patří. Je skandální, že majitel elektrárny odmítá investovat do snížení emisí této toxické látky a naopak dostat povolení vypouštět ji o hodně více. Přitom si zároveň odvádí miliardové dividendy do daňového ráje a plánuje kupovat další elektrárny v ČR i v zahraničí.“

Laura Haiselová, právnička Frank Bold, řekla:
“Ústní projednání žádosti o výjimku má sloužit k vyjasnění argumentů a získání podkladů pro rozhodnutí úřadu. Provozovatel však ani na naše výslovné dotazy neuvedl údaje podstatné pro posouzení výjimky, tedy například zda bude do žádosti doplněno posouzení externalit rtuti, které zákon vyžaduje, nebo jakým tempem plánuje elektrárna snižovat emise v době osmileté výjimky. Provozovatel elektrárny ani nevysvětlil, proč nezvážil použití levnějších a stejně účinných technologií namísto toho, aby žádal o výjimku kvůli “nepřiměřeným nákladům”.”