Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a Zastavme elektrárnu Chvaletice se dnes odvolaly proti opětovnému udělení výjimky uhelné elektrárně Chvaletice. Olomoucký krajský úřad před dvěma týdny schválil výjimku z emisních limitů pro rtuť na šest let a pro emise oxidů dusíku na osm let. O odvolání bude opět rozhodovat Ministerstvo životního prostředí. 

Ekologické organizace kritizují, že provozovatel elektrárny ani krajský úřad nezohlednili část doporučení, kvůli nimž již jednou ministerstvo výjimku zrušilo. V odvolání například uvádějí, že při určování úrovně emisních limitů pro rtuť nebyla vůbec zohledněna technologie látkových filtrů, které v současnosti elektrárna Chvaletice instaluje, a samotná žádost o výjimku tak již vůbec nereflektuje realitu. 

Elektrárna Chvaletice (c) Greenpeace

Kontroverzní je také doba udělení výjimky pro rtuť. Některé elektrárny  skupiny ČEZ jsou schopné odpovídající technologie zavést výrazně rychleji, přesto provozovatel elektrárny Chvaletice argumentuje tím, že to není možné. Dále organizace vidí problém i v tom, že nebyla opravena špatně použitá rozptylová studie pro znečištění ovzduší, přestože na na tuto chybu při rušení původní výjimky ministerstvo životního prostředí upozorňovalo. V neposlední řadě pak v odvolání kritizují nesprávné použití metodiky srovnání nákladů, kvůli kterému vycházejí ekologické technologie dražší, než ve skutečnosti jsou. 

Jiří Jeřábek z Greenpeace říká:
“Skupina Sev.en stále žádá o stejné výjimky, přičemž již jednou jim žádost s podobnou argumentací ministerstvo zamítlo. Doufáme, že i v tomto případě dají úředníci za pravdu nejen našemu názoru, ale i svému předchozímu rozhodnutí. To poukazovalo na chyby v žádosti o výjimku, které stále nebyly napraveny. Jestliže elektrárna nehodlá splňovat limity platné po celé EU, měla by spíše zvážit ukončení provozu.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:
“Uhlobaron Pavel Tykač znovu dostal pro svou elektrárnu nehoráznou výjimku z limitů na ochranu ovzduší. Opakovaný vtip není vtipem. Zejména když nebyl vtipný ani poprvé. Provoz Chvaletic je hazardováním s našim zdravím i klimatem. Nezbývá než se odvolat a usilovat o zrušení výjimky.” 

Jan Linhart ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice:
“Z hlediska ochrany ovzduší před znečištěním jde o důležitý precedens. Bezdůvodně nasazené vysoké limity pro elektrárnu Chvaletice dávají vzor a prostor pro provozovatele ostatních uhelných zdrojů, aby žádali o stejně vysoké limity, byť by je tak vysoké nepotřebovali. To samé platí i pro příliš dlouhou dobu platnosti výjimky. Příkladem tohoto trendu může být třeba nová žádost o výjimku pro nedalekou elektrárnu Opatovice. Těžko se budou ministerstvu zdůvodňovat přísnější limity a kratší trvání výjimky pro různé znečišťovatele, když v tomto případě bude benevolentní a výjimku v navrhované podobě schválí.”

Časová linie kauzy:

  • Prosinec 2018: Provozovatelé elektrárny Chvaletice žádají o výjimku
  • Červenec 2019: Pardubický kraj udělil výjimku, spolky a obce se odvolaly
  • Listopad 2019: MŽP jako odvolací orgán zrušilo rozhodnutí o výjimce
  • Listopad 2019: MŽP dalo za pravdu stížnosti na podjatost Pardubického kraje a předalo případ do Olomouckého kraje
  • Duben 2020: Elektrárna doplnila žádost, ale žádá o zcela stejnou výjimku
  • Září 2020: Olomoucký kraj opětovně uděluje výjimku ve velmi podobném rozsahu