Elektrárna Počerady vlastníka Pavla Tykače má mít dle dnes doručeného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje výjimku z nového celoevropského limitu na ochranu zdraví před nebezpečnou rtutí. Ať do poloviny roku 2025 by mohla vypouštět čtyřikrát více této látky, než limit stanovuje. Krajští úředníci zamítli i připomínky České inspekce životního prostředí, které žádaly průkazné měření emisí před stanovením výjimky a také postupné zpřísňování emisních limitů podle ekologizace jednotlivých bloků elektrárny místo plošné výjimky na 4 roky.

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace považují rozhodnutí za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí a zároveň nezákonné a v rozporu s metodikou Ministerstva životního prostředí. Proto v zákonné lhůtě 15 dnů podají odvolání k Ministerstvu životního prostředí a budou požadovat zrušení výjimky.

Jeden z komínů elektrárny Počerady (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Uhlobaron Tykač uplatňuje podobnou strategii i v případě svojí druhé elektrárny Chvaletice, kde žádá 3,5-násobný limit pro rtuť a dokonce na 8 let. Výjimka byla krajskými úřady již dvakrát udělená a pokaždé zrušena ze strany MŽP pro nezákonnost

Ekologické organizace také nadále trvají na existenci systémové podjatosti krajského úřadu vůči firmám Pavla Tykače, které poskytují kraji finanční dary. V minulém roce po podání žádosti o výjimku se navíc přísun peněz znatelně zvýšil – z předchozích 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce.

Zastaralé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice, které chce přes jejich obrovský negativní vliv na životní prostředí a klima jejich majitel provozovat dlouhodobě, vyrobily dohromady v roce 2020 6,6 TWh elektřiny. Zatímco přebytek (vývoz) elektřiny činil 10,15 TWh.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: 
“Úředníci kraje – který dostal o firem Pavla Tykače milionové dary – odmítli nejen připomínky ekologických organizací, ale také České inspekce životního prostředí a obcí přímo zasažených znečištěním z jeho uhelné elektrárny Počerady a vydali vyjimku na vypouštění čtyřnásobného množství jedovaté rtuti oproti novému evropskému limitu na ochranu zdraví. Výjimka je v rozporu s právními předpisy i metodickým pokynem MŽP. Proti jejímu vydání se odvoláme a budeme žádat její zrušení. Zastaralá elektrárna Počerady není pro výrobu elektřiny potřeba a měla by být co nejdříve odstavena.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Délka výjimky v žádosti byla původně stanovená bývalým vlastníkem – firmou ČEZ – tak, aby po převzetí elektrárny v roce 2024 měl nový majitel rok a půl na instalaci nových filtrů a technologií. Uhlobaron Pavel Tykač převzal elektrárnu o tři roky dříve. Pokud by si ale někdo myslel, že po dřívějším převzetí stihne i dříve plnit emisní limity, bude na omylu. Krajští úředníci nezkrátili délku výjimky ani o tři roky, ani o rok, ba ani o týden. Elektrárna Počerady by měla být co nejdříve uzavřena a stát by ji neměl podporovat vydáváním nesmyslných výjimek.”