Chcete udělat víc?
#AkademieGreenpeace #PodporujiGreenpeace Chci uspořádat aktivitu s Greenpeace

Pojďme společně udělat něco pro přírodu. Podívej se, jaké typy aktivit nabízíme.

Jdu do toho ×

Přes sto lidí se zúčastnilo akce za záchranu bučin v Krušných horách u města Horní Jiřetín. Spolu s odborníky se vydali do míst, která jsou nejvíce ohrožena holosečným kácením, a kde jsou nyní vysazovány místo původních stoletých buků nepůvodní dřeviny, což narušuje celý místní ekosystém.

„Procházku v unikátní přírodě i po místních rozsáhlých pasekách jsme uspořádali, abychom upozornili na ničení místních lesů, které považujeme za zcela nepřípustné a v rozporu s evropskou ochranou lokality. Znovu jsme tak vyzvali příslušné úřady k vyhlášení ochrany s bezzásahovým režimem na celé území od města Horní Jiřetín až po Národní přírodní rezervaci Jezerka,“ říká Nikol Krejčová z Greenpeace.

Protest za záchranu bučin u Horního Jiřetína (c) Greenpeace – Jakub Šedý

Organizace Greenpeace intenzivní kácení v evropsky významné lokalitě Krušných hor dlouhodobě mapuje a letos v dubnu podala rovněž podnět k České inspekci životního prostředí, jehož součástí byla i podrobná dokumentace o negativních dopadech masivní těžby dřeva na tuto oblast. Kromě toho také zveřejnila na stránkách www.buciny.cz petici za jejich záchranu, pod níž se podepsalo více než 7000 lidí, a k níž se nyní připojují také vědci se svou výzvou k důsledné ochraně zmíněné lokality. Chtějí tak podpořit odpovědné přijetí závazků k ochraně evropské přírody a zastavit těžbu starých bukových lesů.

V současné době probíhá mezi vlastníkem lesa, kterým je společnost I. H. Farm, spjatá s uhlobaronem Tykačem, a Krajským úřadem Ústeckého kraje jednání o smluvní ochraně této části evropsky významné lokality Krušných hor. „Pro nás však není smluvní ochrana přijatelná, protože nevěříme, že by současný vlastník, který už řadu let brutálně kácí místní vzácný bukový les, uzavřel dohodu, která bude toto území skutečně chránit,“ vysvětluje Nikol Krejčová z organizace Greenpeace.

Na akci promluvil i starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. (c) Greenpeace – Jakub Šedý

Navíc zákonem stanovená lhůta takové smlouvy podle organizace Greenpeace již dávno uplynula. „Domníváme se, že dohoda o ochraně zmíněného území měla být dle platné legislativy uzavřena nejpozději v roce 2014. Pokud dohoda není včas uzavřena, požaduje zákon, aby bylo vyhlášeno chráněné území. To se ale dosud nestalo, a proto jsme se rozhodli podat podnět k prošetření ministrovi životního prostředí Brabcovi,” dodává Jaromír Kyzour, právník organizace Greenpeace.