Lesy ČR chtějí ve velké míře těžit v bukových lesích u Litvínova, v Telnici a v a v okolí přírodní památky Drmaly. Krajský úřad sice rozhodl o omezení těžby, nikoli však jejím naprostém odmítnutí. Proti rozhodnutí krajského úřadu se ale Lesy ČR odvolaly. O těžbě tak nyní bude rozhodovat ministerstvo životního prostředí. 

Organizace Greenpeace požaduje, aby ministerstvo zcela odmítlo těžbu ve velmi vzácných bukových lesích nad 130 let věku, pokud není důvodem bezpečnost lidí a těžba není jasně specifikována. Konkrétně se jedná zhruba o 5000 stromů u Litvínova, zhruba o 4200 stromů u Telnice a 2000 stromů u Drmal. Lesy ČR navíc žádají o další těžby v oblasti Litvínova a Telnice, o nichž se rozhoduje v dalším řízení. Greenpeace se bude vyjadřovat proti těžbě i v tomto řízení, kde se rozhoduje o osudu přibližně 4000 stromů. Celkově se tedy na území spravovaném Lesy ČR jedná asi o 15 200 starých stromů.

Krušnohorské bučiny (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Dotčené lesy se nacházejí v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, která dosud nemá status chráněného území. Ve stejných lesích vykácela společnost Lesy ČR letos na jaře přes 200 let staré vzácné buky bez platného povolení. Nelegální kácení na podnět Greenpeace vyšetřovala Česká inspekce životního prostředí. Podle informací Greenpeace už bylo šetření ukončeno a jeho výsledky inspekce zveřejní příští týden. Obchod s nelegálně vytěženým dřevem prošetřuje také Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který na zveřejnění výsledku kontroly čeká. 

Lesy ČR argumentují, že zde musejí kácet stromy, aby se lesy obnovovaly. Místní lesy mají ale schopnost obnovovat se samy – existují a obnovují se tisíce let od poslední doby ledové bez potřeby zásahů člověka, který hospodaří v lesích intenzivně jen posledních několik stovek let. Kácení na území přírodní památky Drmaly by pak podle Greenpeace šlo přímo proti smyslu vyhlášení její ochrany. V České republice přitom přísněji chráněná území, mezi která přírodní památka Drmaly patří, zabírají jen necelá 2 % rozlohy České republiky. 

Krušnohorské bučiny jsou unikátní lesy původního složení a vzácného stáří. Takové porosty se přitom vyznačují vysokým výskytem vzácných a chráněných druhů i velkou schopností kumulovat uhlík, což brání prohlubování klimatické krize. Pro svou unikátnost byly bučiny zařazeny do evropsky významné lokality Východní Krušnohoří, tedy mezi nejcennější přírodu Evropy.

Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu bučin, říká:
”Doufáme, že ministerstvo životního prostředí zamítne kácení vzácných krušnohorských bučin, a zpřísní tak rozhodnutí ústeckého krajského úřadu. Zároveň doufáme, že inspekce životního prostředí rozhodne o potrestání státního podniku Lesy České republiky za za nelegální kácení bukových lesů starších 200 let. Kácení způsobuje ztrátu těchto vzácných lesů. Chceme proto, aby stát přistoupil k dlouhodobější ochraně území a zastavil kácení lesů starších 130 let, které tvoří 3,4 % všech lesů. Zároveň by měla být co nejdříve vyhlášena chráněná krajinná oblast Krušné hory, aby se zajistila lepší ochrana posledního hraničního pohoří, které ještě není chráněné plošně.”