Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo úřední příkaz Krajskému úřadu Pardubického kraje, aby bezodkladně – nejpozději do 22. května 2023 – rozhodl o změně integrovaného povolení pro uhelnou Elektrárnu Chvaletice.

MŽP tak reagovalo na podněty ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA a expertní skupiny Frank Bold, které spolu s místními spolky opakovaně upozorňují, že elektrárna Chvaletice nemá již od 22. června 2022 pravomocnou výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku. Již téměř 11 měsíců tak může kvůli otálení krajských úředníků bezdůvodně vypouštět více než trojnásobné množství toxické rtuti nad evropský limit.

Provozovatel měl spoustu času na snížení emisí. Pokud to neudělal, bude muset omezit provoz. (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Krajský úřad by tedy měl urychleně snížit přípustné hodnoty znečišťování v integrovaném povolení na úroveň limitů. Proti rozhodnutí se však může Elektrárna Chvaletice odvolat a rozhodnout bude muset nakonec MŽP.

Neotálí však jen úředníci z Pardubického kraje, ale i úředníci MŽP, kteří jim přikazují rozhodnout. MŽP je ve skluzu s opětovným rozhodnutím o výjimce z emisních limitů, kterou v době ministra Richarda Brabce posvětilo a kterou 21. prosince 2022 pro její nezákonnost zrušil soud. Nevládní organizace proto apelují také na ministra životního prostředí Petra Hladíka, aby svůj úřad rozhýbal a táhnoucí se kauzu nezákonných emisních výjimek ukončil. Zároveň upozorňují, že stále nedořešenou situaci kolem elektrárny Chvaletice způsobil samotný provozovatel elektrárny, který místo splnění nových limitů (což udělalo 92 ze 110 velkých spalovacích zařízení v ČR) nebo získání výjimek v mezích zákona neustále trvá na dlouhé a příliš velké výjimce, jakou zákon neumožňuje. Podobně postupuje v případě své další elektrárny Počerady, kde soud ještě nerozhodl.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
Vítáme, že Ministerstvo životního prostředí řeklo jasný termín, přes který už nesmí krajský úřad v Pardubicích protahovat rozhodování o emisních limitech pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. Ostatně bylo na čase. Emisní výjimka neplatí od 22. června minulého roku a úředníci měli podle zákona povinnost rozhodnout do konce června 2022 či s prodloužením do konce srpna 2022. Nyní to tedy bude 11 měsíců a navíc se proti tomuto rozhodnutí může provozovatel odvolat a získat další čas, než finálně rozhodne ministerstvo. Mezitím elektrárna může vypouštět více než trojnásobek toxické rtuti nad limit pro ochranu zdraví lidí.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Za chvíli to bude rok, co elektrárna Chvaletice jede bez platné emisní výjimky. Provozovatel elektrárny tak dostal dost času na to, aby se na situaci připravil a snížil emise nebezpečných a toxických látek na zákonnou úroveň. Nyní díky rozhodnutí MŽP víme, že do konce května se konečně dozvíme, jestli tak učinil, nebo jestli rozhodnutí soudu naprosto vyignoroval.”

Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko, říká:
“Konečně jasný krok ministerstva životního prostředí vzhledem ke Krajskému úřadu a elektrárně Chvaletice. Jsme ale pořád jen na půli cesty.”

Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje,
říká:
“Provozovatel elektrárny Chvaletice již od srpna 2021 profituje z pomalého postupu správních orgánů a vyhýbá se plnění emisních limitů, které dopadají na všechna podobná zařízení. Ministerstvo životního prostředí nyní vyslalo jasný signál, že zákony platí pro všechny a že nezákonný stav nelze dál tolerovat.”