Společnost Royal Pine porušila zákon, když vykácela bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody bučiny na svazích Krušných hor nad Mariánským Údolím u Horního Jiřetína. Vyplývá to z vyjádření České inspekce životního prostředí k podnětu, který podala organizace Greenpeace.

Kácení na svazích v Mariánském Údolí u Horního Jiřetína. (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Podle zjištění ČIŽP vykácela Royal Pine bez povolení 1681 m3 buků a dubů, což je minimálně 700 stromů starých 140 až 180 let. Firma Royal Pine inspekci tvrdila, že 581 m3 bylo vytěženo kvůli nebezpečí pádu stromu okolo cest. Ve svazích nad Mariánským Údolím však téměř žádné cesty nejsou. 

Vlastník lesa se doteď bránil, že na těžbu v lese sice neměl povolení, ale údajně nebyla ilegální a proběhla podle lesního hospodářského plánu. Podobně reagoval i státní podnik Lesy ČR, který kácel ve starých porostech bez povolení v oblasti kolem Litvínova, i jeho případ řeší Česká inspekce životního prostředí. Greenpeace varuje, že lesní hospodářské plány v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří jsou ke kácení příliš benevolentní a neřeší ochranu místních vzácných starých lesů. To potvrzuje i analýza Agentury ochrany přírody a krajiny, která říká, že pokud se zde bude kácet podle lesních hospodářských plánů, místní nejstarší porosty úplně zmizí během několika let.

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Greenpeace Nekácejte.cz, říká: 
“Konečně máme černé na bílém, že kdo kácí v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří bez povolení, ten porušuje zákon. Vlastníci lesů – konkrétně Royal Pine a Lesy ČR – už se tak nebudou moci vymlouvat, že postupovali v souladu se zákonem a že proběhlé kácení bylo v pořádku. Doufáme ale, že po konstatování o porušení zákona příjde i nějaký adekvátní trest a že inspekce a úřady zajistí, aby se v oblasti, která byla nešetrným a nelegálním kácením poškozena, už nekácelo.”

Firma Royal Pine v bukových lesích v Krušných horách kácela na začátku letošního roku, přestože v té době ještě úřady nerozhodly o její loňské žádosti o povolení kácení. Krajský úřad Ústeckého kraje přitom následně vydal 20. února nesouhlasné stanovisko k navrhovanému kácení, ovšem v té době porosty, v nichž kácení odmítl, již neexistovaly. S kácením nesouhlasil v řízení Horní Jiřetín, Greenpeace a Česká společnost pro ochranu netopýrů. 

Podle šetření, které si zadala Česká inspekce životního prostředí, se v dutinách klád pokácených firmou Royal Pine vyskytovaly minimálně 3 druhy brouků zařazené v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky v nejvyšším stupni ohrožení. Konkrétně se jednalo o drabčíky Quedius truncicola, Quedius brevicornis a Hesperus rufipennis, kteří jsou zařazeni v kategorii kriticky ohrožených. 

Organizace Greenpeace sledovala ilegálně vytěžené dřevo pomocí GPS trackerů. Díky tomu zjistila, že končí na pile v Chomutově a prodává se dále jako palivové dříví. Aktivisté a aktivistky Greenpeace proto v areálu pily v září proti prodeji ilegálně vytěženého dřeva protestovali. Svá zjištění zveřejnila organizace také v reportu Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy.  

Greenpeace kritizuje rostoucí míru kácení ve starých lesích, jehož odstrašujícím příkladem je právě ilegální kácení v Mariánském Údolí, a vyzývá ministra zemědělství a Lesy ČR, aby alespoň ve státních lesích okamžitě s kácením lesů nad 120 let věku přestaly. Lidé mohou výzvu podpořit na internetových stránkách www.nekacejte.cz. Výzvu dosud podepsalo přes 27 tisíc lidí.