Evropský soud pro lidská práva dnes vynesl přelomové rozhodnutí v případě skupiny seniorek, které žalovaly Švýcarsko kvůli tomu, že nedostatečně snižuje emise skleníkových plynů. Soud uznal, že byla porušena práva Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v článku 8 – právo na respektování rodinného a soukromého života – a v článku 6 – právo na spravedlivý proces. Jedná se o historicky první případ, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodoval o klimatické žalobě a přiznal přitom, že stát, který nedostatečně snižuje emise svých skleníkových plynů, porušuje práva svého obyvatelstva. Evropský soud se dnes zabýval i dalšími dvěma klimatickými žalobami, ty však odmítnul, vesměs z procesních důvodů.

Rozhodnutí soudu má velký dopad i na Českou republiku a bude mít vliv na různé klimatické žaloby, které nyní probíhají v jednotlivých státech Evropy, včetně české klimatické žaloby. Soud vytyčil jasnou cestu pro klimatické případy a potvrdil, že změna klimatu je otázkou kterou se má Evropský soud pro lidská práva zabývat. Klimatická změna totiž nemá dopad jen na životní prostředí, ale i na zdraví a lidská práva, který se se stoupající teplotou bude zvyšovat. 

Jaroslav Bican, energetický analytik Greenpeace ČR z Greenpeace říká: 

“Evropský soud pro lidská práva rozhodl jasně. Právo na příznivé klima je jedním ze základních lidských práv a evropské státy porušují práva svých obyvatel, když emise skleníkových plynů, které jsou za rozvrat klimatu zodpovědné, nesnižují dostatečně rychle. Dnešní rozhodnutí by mělo zásadně změnit přístup, jakým jednotlivé státy – včetně České republiky – k ochraně klimatu přistupují. Rozhodnutí soudu nemohlo přijít v lepší chvíli – Česko nyní aktualizuje své plány na ochranu klimatu a transformaci energetiky a řeší, jakým způsobem skončí s využíváním uhlí. Je jasné, že by plány měly být co nejambicióznější.”

Michaela Nedvědová, právní poradkyně z Greenpeace ČR, říká:
„Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je důležitým krokem na cestě k řešení klimatické krize. Švýcarské seniorky se zasadily o precedens, který podpoří právní argumentaci dalších iniciativ – včetně české Klimatické žaloby. Je báječné, že se obyvatelé a obyvatelky učí používat pro ochranu klimatu právní nástroje.“

Švýcarské seniorky žalovaly vládu své země za to, že nedělá dost pro řešení klimatické krize a pro udržení globálního oteplování pod hranicí 1,5 °C ve srovnání s předindustriální érou. Svůj spolek –  KlimaSeniorinnen založily v srpnu 2016 s přibližně 150 seniorkami jako sdružení postižených osob. Dnes má spolek více než 2 500 členek po celém Švýcarsku, jejichž průměrný věk je 73 let. K Evropskému soudu pro lidská práva přinesly důkazy o tom, že starší generace pociťuje vlny veder víc, než zbytek populace. Obzvláště u žen seniorek se zvyšuje riziko úmrtnosti a klimatická krize je tak ohrožuje nejen na zdraví, ale i na životě.

Vítězství klimatické žaloby švýcarských seniorek u Evropského soudu pro lidská práva je přelomovým právním precedentem pro všech 46 států Rady Evropy v oblasti lidských práv v souvislosti se změnou klimatu. Ovlivní budoucnost klimatických žalob v mnoha dalších zemích, včetně Česka, kde 285 obyvatel a obyvatelek sdružených ve spolku Klimatická žaloba v dubnu 2021 podalo vlastní klimatickou žalobu na českou vládu a některá konkrétní ministerstva. Ta podle vypracovaných posudků nepřijímají dostatečná opatření k omezování emisí a adaptaci na změnu klimatu, čímž narušují lidská práva i mezinárodní dohody. Tato žaloba je momentálně u Nejvyššího správního soudu, který přerušil řízení o kasační stížnosti Klimatické žaloby právě do dnešního rozhodnutí soudu o klimatických žalobách na evropské úrovni. 

Dnes soud rozhodl i o dalších dvou klimatických případech – Duarte Agostinho a další proti Portugalsku a 31 dalším státům a Carême proti Francii. 

V prvním případě jde o žalobu mladých lidí z Portugalska ve věku 12 až 25 let, kteří obvinili 32 států včetně České republiky z porušení jejich základních lidských práv tím, že nepodnikají dostatečná opatření ke zmírnění klimatické změny. K žalobě je vedly požáry, vedro a eroze pláže v roce 2017, při nichž zemřelo přes 100 lidí. Soud však namítl, že se měli stěžovatelé nejdříve obrátit na národní soud a žalobu odmítl. 

Druhá žaloba přišla od francouzského europoslance a bývalého starosty Damiena Carême. Ten podobně jako švýcarské seniorky žaloval svou vládu za nedostatečné řešení klimatické krize. Jejím důsledkem může být do roku 2030 potopena pobřežní oblast poblíž Calais. Se svou žalobou dosáhl částečného úspěchu u soudu ve Francii, který v roce 2021 nařídil vládě, aby provedla „veškeré kroky nezbytné k dosažení klimatických cílů“. To se ale nestalo a proto vzal svůj případ k Evropskému soudu. Ten však rozhodl, že jeho případ je nepřijatelný, protože již nežije v oblasti, která byla dříve zatopená.