V reakci na včera zveřejněný report Greenpeace CEE o ničení starých lesů v rumunských Karpatech se IKEA snaží svými vyjádřeními pro média zasít pochybnosti kolem závěrů zprávy. Organizace Greenpeace považuje prohlášení IKEA za nešťastné a zavádějící a stále doufá, že IKEA očistí svůj dodavatelský řetězec od ničení starých lesů a stane se šampiónem v oblasti ochrany lesů.

Dokumentace ničení starých lesů v Karpatech. (c) Greenpeace

Špela Bandelj, koordinátorka biodiverzitní kampaně v Greenpeace CEE, říká:
„Předložené důkazy, že dodavatelé firmy IKEA, kteří vytvářejí některé z jejich nejoblíbenějších výrobků, jsou spojeni s ničením starých lesů v Rumunsku, jsou velmi rozsáhlé. Je sice pravda, že to, co IKEA dělá, není nezákonné, ale to neznamená, že je to udržitelné, za což se IKEA ráda vydává.“

Všechna místa těžby dřeva spojená s výrobci IKEA, která vyšetřovatelé a vyšetřovatelky Greenpeace CEE navštívili, byla identifikována jako staré lesy (tzv. old-growth forests) nejen kvůli jejich průměrnému věku uvedenému ve veřejně dostupných lesních hospodářských plánech, ale také kvůli jejich jedinečným a rozmanitým ekologickým vlastnostem. Všechny sledované lesní plochy vykazovaly podle zjištění vyšetřovatelů jasné znaky starého lesa, včetně strukturální složitosti a přítomnosti stromů různých velikostí, tvarů a druhů, jakož i přítomnosti biotopových stromů, ležícího i stojícího mrtvého dřeva a schopnosti plnit četné ekologické ekosystémové služby.

Jak ukázala nedávná analýza Greenpeace International, certifikační systém FSC ne vždy rozpozná skutečnou hodnotu starých lesů z hlediska biologické rozmanitosti. To naopak umožňuje průmyslové lesnictví a těžbu dřeva i v rámci certifikace FSC, a to včetně starých lesů, které by měly být přísně chráněny.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Nejen v Rumunsku, ale i v naší kampani za záchranu starých lesů v Česku narážíme opakovaně na problém, že unikátní a cenné lesní porosty jsou vedeny v kategorii obyčejných hospodářských lesů, a to i v Evropsky významných lokalitách, které jsou součástí sítě Natura 2000. V Česku jde konkrétně například o Evropsky významné lokality Dambořický les či Východní Krušnohoří. Dokonce i fragment úplně původního lesa u Horního Jiřetína, kde vědci nedávno objevili nejstarší buk v Česku, je stále hospodářským lesem. A pokud je les hospodářský, je jasné, že jeho majitel může získat i nějakou certifikaci pro lesní hospodářství. Schovávat se tedy za certifikační systémy, které zjevně selhávají při identifikaci a ochraně starých lesů, není řešením. Vyzýváme proto znovu společnost IKEA, aby nejen vyčistila své dodavatelské řetězce, ale aby se přidala k našemu úsilí zachovat zbývající biologicky rozmanité lesy v Evropě, a stala se tak znovu lídrem v oblasti ochrany přírody.”