Ministerstvo životního prostředí vyhovělo námitce systémové podjatosti Pardubického krajského úřadu, kterou podávaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce. O udělení výjimky z nových emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice tak bude nově rozhodovat Olomoucký krajský úřad.

O výjimku žádá provozovatel elektrárny Chvaletice pro rtuť a oxidy dusíku. Pardubický krajský úřad letos v červnu výjimku udělil, ministerstvo životního prostředí však toto rozhodnutí zrušilo kvůli závažným pochybením jak v úředním procesu, tak v samotné žádosti. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pak veřejně uvedl, že jeho úředníci jsou podjatí.

Elektrárna Chvaletice
Elektrárna Chvaletice (c) Petr Zewlakk Vrabec – Greenpeace © Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Olomoucký krajský úřad, který bude rozhodovat nyní, již v minulosti o podobné výjimce rozhodoval v případě teplárny Olomouc, kde výjimku podstatně zkrátil a znečišťovateli uložil řadu povinností, po jejichž splnění začne provozovatel emisní limity plnit.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Rozhodnutí ministerstva vítáme. Pardubický krajský úřad dlouhodobě sloužil spíše jako továrna na povolovací razítka pro elektrárnu Chvaletice. Úředníci v Olomouci oproti tomu měli zatím v procesu udělování výjimky z emisních limitů profesionální přístup. Doufáme, že si vysoký standard udrží i v nadcházejícím řízení.”