Avohakkuu Lopella 17. huhtikuuta 2019. © Jani Sipilä / Greenpeace

IPCC:n maankäyttöraportti ei jätä tulkinnan varaa Suomessakaan. Maan ja metsien on sidottava hiiltä entistä enemmän eikä vähemmän. Hakkuiden vähentäminen, soiden suojelu ja ennallistaminen sekä ruokajärjestelmän uudistaminen ovat elintärkeitä toimia ilmastokriisin pysäyttämiseksi.

IPCC:n maankäyttöraportti muistuttaa, että ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi meidän on pidettävä huolta hiilinieluistamme suojelemalla ja kasvattamalla maailman metsien, maaperän ja soiden hiilivarastoja. Meidän on vauhditettava siirtymistä kasvisruokavalioon, vähennettävä ruokahävikkiä ja hylättävä ajatukset korvata fossiilisia polttoaineita laajamittaisesti bioenergialla.

“Suomessa metsät ovat elintärkeä hiilinielu, jota kaikesta todellisuudesta irtautuneet sellutehdassuunnitelmat uhkaavat. Nyt on vihdoin katsottava totuutta silmiin. Hallitusohjelmassa luvataan hiilinielujen kasvattamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mikä tarkoittaa täyskäännöstä nykytrendiin. Viime vuonna hiilinielumme supistui lähes kolmanneksella ennätyshakkuiden takia”, sanoo Sini Harkki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa.

“Tärkein tapa kasvattaa hiilinielua nyt, kun sitä kipeimmin tarvitaan, on hakkuiden vähentäminen ja metsien suojelun lisääminen. Hakkuumäärät ovat jo ylittäneet ilmaston ja biodiversiteetin kannalta kestävän rajan eikä niitä voi enää kasvattaa. Hallituksen on kerrottava pian konkreettisista toimistaan, joilla se aikoo lisätä hiilinielua”, Harkki jatkaa.

Suomessa maankäytön päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti myös lopettamalla soiden raivaus pelloiksi sekä turpeen poltto energiaksi.

“On selvää, että turpeen polton pitää loppua rinta rinnan kivihiilen kanssa. Yhtä selvää on, että turpeesta työllistyville on varmistettava uutta koulutusta, työtä ja tulevaisuutta samalla, kun turpeenkaivuu lopetetaan kokonaan. Hallituksen kaavaileman turvekomission on luotava malliesimerkki sille, miten siirtymää ilmastokestävään Suomeen tehdään reilusti ja rehellisesti”, Harkki sanoo.

Myös kasvispohjainen ruoka ja ruokahävikin pienentäminen ovat olennainen osa ilmastoratkaisua, mikä Suomessa hyvin jo tiedetäänkin.

“On upeaa, miten luovasti suomalaiset ovat lähteneet kehittämään kasvispohjaisia reseptejä ja tuotteita sekä ratkaisuja ruokahävikkiin. Nyt olennaista on, että muutosta vauhditetaan johdonmukaisesti myös poliittisin kannustein. Tässä kunnat voivat ruokapalveluidensa kautta olla merkittäviä suunnannäyttäjiä”, muistuttaa Harkki.

Lisätietoja:
Sini Harkki, maajohtaja, puhelin 050 582 1107
Kaisa Kosonen, ilmasto- ja energia-asiantuntija, 050 368 8488
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, 050 369 6202