Toimimme luonnon puolesta paljastamalla vääryyksiä, vaatimalla päättäjiltä tekoja ja estämällä ympäristön tuhoamisen.

Työkalupakkiimme kuuluvat muun muassa tutkimus- ja vaikuttamistyö, vapaaehtoisverkostot sekä rauhanomainen kansalaistottelemattomuus. Miljoonat ihmiset ympäri maailman tekevät kanssamme yhteistyötä luontokatoa vastaan ja paremman huomisen puolesta. Suomessa suojelemme metsiä, etsimme ratkaisuja luontokatoon ja vaadimme oikeudenmukaisia tekoja ilmastokriisiin vastaamiseksi.

Arvomme – Rohkeutta toimia yhdessä

Luonto tarvitsee puolestapuhujan. Se tarvitsee ratkaisuja ja tekoja. Työntekijämme, vapaaehtoisemme ja liittolaisemme toimivat yhdessä miljoonien ihmisten kanssa luontokadon ja ilmastokriisin selättämiseksi. Kampanjoillamme laitamme yritykset ja hallitukset vastuuseen teoistaan ja paljastamme luontoon kohdistuvia vääryyksiä.

”Kun olet todistanut vääryyttä, et voi teeskennellä tietämätöntä. Sinun on tehtävä valinta: toimitko vai et.” – Ben Metcalfe, Greenpeacen perustajajäsen.

Rohkeus ja toivo

Meillä on valtaa, kun toimimme yhdessä ja haastamme päättäjät. Muutos syntyy yhdessä toimimisen voimasta.

Yhteisöllisyys

Tarinamme sankareita ovat kaikki, jotka uskovat, että parempaa maailmaa rakennetaan tässä ja nyt, tasa-arvoisesti – syntyperään, ikään, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja poliittisiin tai uskonnollisiin näkemyksiin katsomatta.

Väkivallattomuus

Toimimme suoraan, ja haastamme päättäjät. Tarvittaessa rauhanomaisen kansalaistottelemattomuuden keinoin. Nimemme mukaisesti vihreä ja rauhassa elävä maailma on tavoitteemme. Lue lisää toimistamme ja kansalaistottelemattomuudesta täältä.

Yhdenvertaisina luonnon puolesta

Greenpeace pyrkii tarjoamaan tasapuoliset mahdollisuudet kaikille. Uskomme, että monimuotoisuus tuo rikkautta.

Pyrimme ehkäisemään syrjintää, joka perustuu ikään, syntyperään, kansalaisuuteen, ihonväriin, vammoihin, etnisyyteen, perhe- tai siviilisäätyyn, sukupuoli-identiteettiin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai tapahtuu minkään muun ominaisuuden perusteella. Tiedämme, että eroavaisuudet ja monimuotoisuus tekevät meistä vahvempia.

Visiomme tasa-arvosta, monimuotoisuudesta ja osallistamisesta Greenpeace Nordenissa

Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen koskettavat meitä kaikkia, ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä, joilla on vain rajallisesti vaikutusvaltaa. Ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ongelmat voidaan ratkaista vain ottamalla huomioon laajasti eri näkökulmat. Siksi pyrimme kutsumaan mukaan ja puhuttelemaan kaikkia taustasta riippumatta.

Haluamme luoda kulttuuria, joka kunnioittaa yhtäläisyyksiä ja eroja, jotka tekevät jokaisesta ihmisestä ainutlaatuisen. Luovuus ja kekseliäisyys kukoistavat, kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, puhuvat avoimesti, uskaltavat olla eri mieltä ja antavat ja ottavat vastaan palautetta. Pyrimme siihen, että ihmiset pääsevät käyttämään vahvuuksiaan omasta taustasta riippumatta.

Yksilöinä olemme kaikki vastuussa siitä, että toimimme avoimin mielin sekä tietoisina omista uskomuksista, ennakkoluuloista ja etuoikeuksista. Otamme palautetta vastaan ja olemme vastuussa käytöksestämme ja teoistamme. Organisaationa olemme vastuussa siitä, että etsimme järjestelmällisesti uusia tapoja lisätä monimuotoisuutta ja arvioimme uudelleen käytäntöjä osallistavan kulttuurin edistämiseksi.

Tavoitteemme on olla monimuotoinen, osallistava ja tasapuolinen. Tämän tulee toteutua  henkilökunnan osalta, päätöksenteossa, liittolaistemme kanssa osana laajempaa ympäristö- ja oikeudenmukaisuusliikettä, sekä kampanjoissamme ja taktiikoissa.

Näillä tavoin edistämme tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallisuutta Greenpeace Nordenissa

Organisaationa meillä on vielä paljon opittavaa ja saavutettavaa. Emme ole täydellisiä ja meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Pyrimme kertomaan haasteistamme ja heikkouksistamme avoimesti ja keskittymään ratkaisuihin ja juhlimaan jokaista meitä eteenpäin vievää virstanpylvästä.

Read our Equity, Diversity and Inclusion Statement in English


Greenpeace is an equal opportunity organisation. We believe that a diverse culture brings richness to any organisation and that inclusion is required to unleash the potential of diversity.

We do not discriminate on the basis of age, ancestry, citizenship, colour, disability, ethnicity, family or marital status, gender identity or expression, national origin, political- or union affiliation, religion, sex, sexual orientation, or any other protected characteristic. Rather we aim to celebrate our differences knowing it makes us all stronger.

Our vision for Equity Diversity & Inclusion at Greenpeace Nordic

The planetary crisis of climate change and mass extinction affects everyone, especially the most vulnerable communities with limited power at hand. Climate justice is also social justice. Only through a diverse set of minds can we find solutions to the issues we are dealing with. Therefore we strive to be an organization that invites in as well as speaks to everyone no matter their background.

We want an internal culture that embraces diversity and inclusion by celebrating the similarities and differences that make each person unique. Where people feel safe to be themselves, speak openly, disagree, give and receive feedback, creativity and ingenuity flourish. Regardless of our backgrounds and roles, people are able to thrive and make the best possible use of our individual strengths to defend the planet. 

As individuals, we take personal responsibility to come with an open mindset, practice self-awareness and reflect on our beliefs, biases and privileges. We receive feedback as a gift  and are accountable for our behavior and actions. As an organisation we hold ourselves accountable for systematically looking at ways to increase diversity and re-assessing practices and procedures to enhance an inclusive culture.  

Our ambition is to be diverse, inclusive and equitable in our staff representation, in our decision-making processes, with our allies in the larger environmental and social justice movements and in our campaigns, content and tactics. 

Different ways we promote Equity Diversity & Inclusion (ED&I) in Greenpeace Nordic

– We have an ambitious ED&I Action Plan that indicates our priorities and concrete steps we want to take to evolve our ED&I agenda.

– All our employees help drive this agenda, but we also have a specific group; the ED&I Task Force, that explores, discusses, develops and implements proposals that can make us advance on our journey to become a more diverse and inclusive organisation. 

– All Greenpeace employees are required to attend courses on showing respect in the workplace, as well as an introduction to ED&I. 

– We hold regular staff workshops and talks to continue educating ourselves and raising awareness on topics such as: anti-racism, intersectionality, unconscious bias, privilege, invisible disabilities and more.  

– We have an ED&I library and resources available in all our offices.

– We have implemented an Inclusive Calendar to spread awareness and further enable inclusivity. We also encourage our employees to switch National holidays (bank holidays) to days that better match their own religious or national holidays, should they wish.

– Our Offices have a Peace room that can be used for meditation, prayer, rest or time to reflect (Norway is still in development).

– We work to ensure that our policies and procedures support equity and go beyond the national legal requirements. For example, we recently introduced a Menstruation and Menopause procedure to ensure all employees get the needed support.

As an organisation, we still have a lot to learn and accomplish on our ED&I journey. We are not perfect and we have a long way to go. We try to be transparent about our challenges and weaknesses, and focus on solutions and celebrating each milestone that brings us forward.

Toimintatapamme

tutkimme ja paljastamme

Olemme riippumaton järjestö, joka ei ota vastaan lahjoituksia valtioilta, yrityksiltä tai poliittisilta ryhmiltä. Teemme tutkimustyötä ja julkaisemme löytömme raportteina sekä yhteistyössä median kanssa, etsimme ja esitämme vaihtoehtoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, paljastamme yritysten ja valtioiden toimettomuutta ilmasto- ja ympäristökriisin torjumisessa ja luontoon kohdistuvia rikoksia. Vaikutamme päätöksentekijöihin sekä tapaamalla heitä että mielenosoituksia järjestämällä. 

Vuodesta 2015 lähtien Greenpeacella on toiminut myös oma, riippumaton tutkivan journalismin toimitus. Unearthed-uutissivustollamme julkaisemme syvällisiä, faktoihin perustuvia ja paljastavia raportteja, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksesta näkökohtia, joista kukaan muu ei raportoi.

Teemme tutkimusta

Kaikki Greenpeacen työ perustuu tutkimuksista ja kyselyistä saatuihin faktoihin ja tietoihin. Kampanjamme ja ohjeemme perustuvat tutkijoiden työhön kaikkialta maailmasta. Greenpeace Research Laboratories sijaitsee Exeterin yliopistossa Iso-Britanniassa. Se tarjoaa monitieteistä tieteellistä asiantuntemusta ja analyyseja Greenpeacen kampanjoihin ympäri maailmaa. Olemme rakentaneet tutkimuskirjallisuudesta laajan tietokannan, joka on tärkeä resurssi ja tiedonlähde.

Kampanjoimme luonnon puolesta

Väkivallaton, rauhanomainen kansalaistottelemattomuus on keskeinen osa demokraattista vaikuttamista ja kansalaisten äänen kuuluvaksi tekemistä. Kun yritykset, lait ja poliittiset päätökset eivät vastaa luonnon hätätilaan, on kansalaisten käytettävä ääntään luonnon puolesta. Kannamme oikeudelliset vastuut aktivismista ja varmistamme aina huolellisesti, ettei toimintamme aiheuta vaaratilanteita.

Lue lisää toimistamme ja kansalaistottelemattomuudesta täältä

Toimintamme peruskivi ovat vapaaehtoisemme ja lahjoittajamme. He takaavat sen, että meitä on tarpeeksi monta, jotta äänemme kuuluu. Voit osallistua toimintaamme juuri sinulle sopivalla tavalla. Koulutuksissamme pidämme huolen, että tarjolla on turvallista ja monipuolista tehtävää – halusit sitten tulla vaikka kuvaajaksi metsäreissulle, keräämään nimiä vetoomukseen, estämään hakkuita tai kiipeilijäksi kun haastamme fossiiliteollisuuden vallan. Tule mukaan vapaaehtoiseksi tai katso täältä avoinna olevat työpaikat!

Historiamme

Yli 50 vuotta luonnon puolella – Kaikki alkoi kun joukko aktivisteja halusi estää ydinräjäytyksen

Vuonna 1971 joukko aktivisteja hankki vanhan troolarin tarkoituksenaan estää ydinräjäytys Amtchitkan saarella Alaskassa. Ympäristötuhon todistaminen ja näkyväksi tekeminen oli tehokasta: ydinkokeet Amtchitkalla lopetettiin samana vuonna. Rohkea toiminta – tarvittaessa kansalaistottelemattomuuden avulla – on tuonut vuosikymmenien aikana merkittäviä tuloksia.

Nykyään Greenpeace on kansainvälinen järjestö ja osa maailmanlaajuista ympäristöliikettä. Olemme esimerkiksi olleet järjestämässä valtavia ilmastomarsseja eri maanosissa ja kampanjointimme yhdessä muiden järjestöjen ja kansalaisten kanssa sai aikaan YK:n kansainvälisen mertensuojelusopimuksen.

Greenpeace Suomi ja voittomme

Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää meistä ja voitoistamme, katso täältä. Löydät myös interaktiivisen aikajanan toimistamme ja saavutuksistamme ympäri maailmaa.

Greenpeace ja 50 vuotta ilmastolle, ympäristölle ja luonnolle

On kulunut 50 vuotta siitä, kun pieni ympäristönsuojelijaryhmä astui kalastusveneeseen pysäyttääkseen ydinkokeen, jolla ei he tiesivät olevan sijaa vihreässä ja rauhallisessa maailmassa. Siitä lähtien Greenpeace on yhdessä ihmisten kanssa ympäri maailmaa työskennellyt vihreiden muutosten puolesta kestävämmän ja rauhallisemman planeetan puolesta.

Evacuation of Rongelap Islanders to Mejato. © Greenpeace / Fernando Pereira

Toiveikkuus ja halu toimia, jotka innoittivat ensimmäistä Greenpeacen matkaa, näkyvät nykyään monessa: kamppailuissa Amazonin sademetsän ja valtamerten puolesta, metsäpalojen dokumentoinnissa Australiassa ja Aasiassa, toiminnassa laitonta liikakalastusta vastaan Länsi-Afrikassa, vihreinä uudelleenrakennushankkeina Ukrainassa, ja ilmasto-oikeudenkäynneissä sekä kampanjoinnissa päästöjen vähentämiseksi ympäri maailmaa.  

Juuri nyt luonnon monimuotoisuus katoaa yhä nopeammin ja ilmastokriisi aiheuttaa tuhoja ympäri maailmaa. Tarvitsemme laajoja, ihmiset yhdistäviä toimia enemmän kuin koskaan. Meidän tulee toimia yhdessä, nyt.

Greenpeacen laivat

Aluksemme ovat eturintamassa käynnissä olevassa taistelussa Maan suojelemiseksi.
He ovat usein syrjäisillä alueilla todistamassa tai toimimassa ympäristön tuhoamista vastaan.