Toimimme luonnon puolesta paljastamalla vääryyksiä, vaatimalla päättäjiltä tekoja ja estämällä ympäristön tuhoamisen.

Työkalupakkiimme kuuluvat muun muassa tutkimus- ja vaikuttamistyö, vapaaehtoisverkostot sekä rauhanomainen kansalaistottelemattomuus. Miljoonat ihmiset ympäri maailman tekevät kanssamme yhteistyötä luontokatoa vastaan ja paremman huomisen puolesta. Suomessa suojelemme metsiä, etsimme ratkaisuja luontokatoon ja vaadimme oikeudenmukaisia tekoja ilmastokriisiin vastaamiseksi.

Arvomme – Rohkeutta toimia yhdessä

Luonto tarvitsee puolestapuhujan. Se tarvitsee ratkaisuja ja tekoja. Työntekijämme, vapaaehtoisemme ja liittolaisemme toimivat yhdessä miljoonien ihmisten kanssa luontokadon ja ilmastokriisin selättämiseksi. Kampanjoillamme laitamme yritykset ja hallitukset vastuuseen teoistaan ja paljastamme luontoon kohdistuvia vääryyksiä.

”Kun olet todistanut vääryyttä, et voi teeskennellä tietämätöntä. Sinun on tehtävä valinta: toimitko vai et.” – Ben Metcalfe, Greenpeacen perustajajäsen.

Rohkeus ja toivo

Meillä on valtaa, kun toimimme yhdessä ja haastamme päättäjät. Muutos syntyy yhdessä toimimisen voimasta.

Yhteisöllisyys

Tarinamme sankareita ovat kaikki, jotka uskovat, että parempaa maailmaa rakennetaan tässä ja nyt, tasa-arvoisesti – syntyperään, ikään, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja poliittisiin tai uskonnollisiin näkemyksiin katsomatta.

Väkivallattomuus

Toimimme suoraan, ja haastamme päättäjät. Tarvittaessa rauhanomaisen kansalaistottelemattomuuden keinoin. Nimemme mukaisesti vihreä ja rauhassa elävä maailma on tavoitteemme. Lue lisää toimistamme ja kansalaistottelemattomuudesta täältä.

Yhdenvertaisina luonnon puolesta

Greenpeace Norden on organisaatio, jossa kaikille taataan yhtäläiset mahdollisuudet. Tavoitteenamme on yksilön ihmisarvoa kunnioittava yhteistö ja ympäristö.

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallisuus ovat keskeinen osa Greenpeacen toimintaa. Pyrimme olemaan kaikessa toiminnassamme tasa-arvoinen yhteisö, jossa kunnioitetaan jokaisen yksilön ihmisarvoa.

Ympäristöoikeudenmukaisuutta ei voi saavuttaa ilman tasa-arvoa kaikille. Tiedostamme, että luontokriisit ilmastonmuutoksesta lajikatoon vaikuttavat meihin kaikkiin – mutta erityisesti haavoittuvimpiin yhteisöihin, joilla on vähän valtaa. Emme voi saavuttaa vihreää ja rauhanomaista tulevaisuutta ilman oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, kansalaisoikeuksien toteutumista ja voimaantuneita, omaehtoisia yhteisöjä. Tiedämme, että ympäristöä tuhoavat valtarakenteet ja etuoikeudet riistävät myös haavoittuvien yhteisöjen ja vähemmistöjen oikeuksia – ja usein myös heidän henkensä.

Haluamme olla inklusiivisia ja oikeudenmukaisia henkilöstö- ja vapaaehtoistyössämme, päätöksentekoprosesseissamme, ja liittolaisuudessamme suuremman ympäristöliikkeen kanssa sekä kampanjoissamme, viestinnässämme ja taktiikoissamme.

Vain yhdenvertaisena ja osallistavana yhteisönä voimme löytää kattavia ratkaisuja kohtaamiimme ongelmiin. Siksi pyrimme olemaan organisaatio, joka kutsuu kaikki mukaan ja joka on saavutettavissa kaikille taustasta riippumatta. Toimintaamme pitää voida osallistua ikään, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, parisuhdestatukseen, vammaisuuteen, etniseen taustaan, uskontoon tai uskomuksiin, sosioekonomiseen asemaan tai seksuaaliseen suuntaukseen katsomatta.

Ympäristöliikkeen ja LGBTQIA+ -oikeuksien historia rakentuu protesteille, joissa on vaadittu tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua niin ihmisille kuin ympäristölle, jossa elämme. Näemme nämä taistelut yhteisinä.

Read our Equity, Diversity and Inclusion Statement in English


Greenpeace Nordic strives to be an organization that guarantees equal opportunities and offers a community and environment that respects the value and dignity of the individual.

We find ourselves in an ongoing climate and nature loss crisis that affects everyone, especially vulnerable groups with limited resources and influence. A green and peaceful future is not possible without justice, equality, civil rights and free societies. We believe that it is the current system, with its skewed distribution of power and privileges, that destroys the environment and robs vulnerable groups of their rights – and all too often their lives.

Our ambition is to embrace diversity and be inclusive and equal in the representation of our staff and volunteers, in our decision-making processes, with our allies in civil society, as well as in our campaigns, materials and tactics.

Only through diverse ways of thinking can we find solutions to the problems we have to deal with. That is why we strive to be an organization that invites and is accessible to everyone, regardless of background. This includes but is not limited to age, sex, gender identity or gender expression, marital status or cohabitation, functional ability, ethnicity, religion or belief, socio-economic status, pregnancy or parental status or sexual orientation.

At Greenpeace, we believe that environmental justice cannot be achieved without intersectionality, justice and equality for all and that our fight is not only about a green future but also about justice and peace.

The history of environmentalism and LGBTQIA+ rights stems from protests for equal rights, for people and the environment we live in. We see these struggles as interconnected. That’s why, during Pride and beyond, we stand in solidarity with LGBTQIA+ communities worldwide and encourage our supporters to help us create a fair and safe future that allows people to choose how and who they love – everywhere and at all times.

Toimintatapamme

tutkimme ja paljastamme

Olemme riippumaton järjestö, joka ei ota vastaan lahjoituksia valtioilta, yrityksiltä tai poliittisilta ryhmiltä. Teemme tutkimustyötä ja julkaisemme löytömme raportteina sekä yhteistyössä median kanssa, etsimme ja esitämme vaihtoehtoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, paljastamme yritysten ja valtioiden toimettomuutta ilmasto- ja ympäristökriisin torjumisessa ja luontoon kohdistuvia rikoksia. Vaikutamme päätöksentekijöihin sekä tapaamalla heitä että mielenosoituksia järjestämällä. 

Vuodesta 2015 lähtien Greenpeacella on toiminut myös oma, riippumaton tutkivan journalismin toimitus. Unearthed-uutissivustollamme julkaisemme syvällisiä, faktoihin perustuvia ja paljastavia raportteja, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksesta näkökohtia, joista kukaan muu ei raportoi.

Teemme tutkimusta

Kaikki Greenpeacen työ perustuu tutkimuksista ja kyselyistä saatuihin faktoihin ja tietoihin. Kampanjamme ja ohjeemme perustuvat tutkijoiden työhön kaikkialta maailmasta. Greenpeace Research Laboratories sijaitsee Exeterin yliopistossa Iso-Britanniassa. Se tarjoaa monitieteistä tieteellistä asiantuntemusta ja analyyseja Greenpeacen kampanjoihin ympäri maailmaa. Olemme rakentaneet tutkimuskirjallisuudesta laajan tietokannan, joka on tärkeä resurssi ja tiedonlähde.

Kampanjoimme luonnon puolesta

Väkivallaton, rauhanomainen kansalaistottelemattomuus on keskeinen osa demokraattista vaikuttamista ja kansalaisten äänen kuuluvaksi tekemistä. Kun yritykset, lait ja poliittiset päätökset eivät vastaa luonnon hätätilaan, on kansalaisten käytettävä ääntään luonnon puolesta. Kannamme oikeudelliset vastuut aktivismista ja varmistamme aina huolellisesti, ettei toimintamme aiheuta vaaratilanteita.

Lue lisää toimistamme ja kansalaistottelemattomuudesta täältä

Toimintamme peruskivi ovat vapaaehtoisemme ja lahjoittajamme. He takaavat sen, että meitä on tarpeeksi monta, jotta äänemme kuuluu. Voit osallistua toimintaamme juuri sinulle sopivalla tavalla. Koulutuksissamme pidämme huolen, että tarjolla on turvallista ja monipuolista tehtävää – halusit sitten tulla vaikka kuvaajaksi metsäreissulle, keräämään nimiä vetoomukseen, estämään hakkuita tai kiipeilijäksi kun haastamme fossiiliteollisuuden vallan. Tule mukaan vapaaehtoiseksi tai katso täältä avoinna olevat työpaikat!

Historiamme

Yli 50 vuotta luonnon puolella – Kaikki alkoi kun joukko aktivisteja halusi estää ydinräjäytyksen

Vuonna 1971 joukko aktivisteja hankki vanhan troolarin tarkoituksenaan estää ydinräjäytys Amtchitkan saarella Alaskassa. Ympäristötuhon todistaminen ja näkyväksi tekeminen oli tehokasta: ydinkokeet Amtchitkalla lopetettiin samana vuonna. Rohkea toiminta – tarvittaessa kansalaistottelemattomuuden avulla – on tuonut vuosikymmenien aikana merkittäviä tuloksia.

Nykyään Greenpeace on kansainvälinen järjestö ja osa maailmanlaajuista ympäristöliikettä. Olemme esimerkiksi olleet järjestämässä valtavia ilmastomarsseja eri maanosissa ja kampanjointimme yhdessä muiden järjestöjen ja kansalaisten kanssa sai aikaan YK:n kansainvälisen mertensuojelusopimuksen.

Greenpeace Suomi ja voittomme

Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää meistä ja voitoistamme, katso täältä. Löydät myös interaktiivisen aikajanan toimistamme ja saavutuksistamme ympäri maailmaa.

Greenpeace ja 50 vuotta ilmastolle, ympäristölle ja luonnolle

On kulunut 50 vuotta siitä, kun pieni ympäristönsuojelijaryhmä astui kalastusveneeseen pysäyttääkseen ydinkokeen, jolla ei he tiesivät olevan sijaa vihreässä ja rauhallisessa maailmassa. Siitä lähtien Greenpeace on yhdessä ihmisten kanssa ympäri maailmaa työskennellyt vihreiden muutosten puolesta kestävämmän ja rauhallisemman planeetan puolesta.

Evacuation of Rongelap Islanders to Mejato. © Greenpeace / Fernando Pereira

Toiveikkuus ja halu toimia, jotka innoittivat ensimmäistä Greenpeacen matkaa, näkyvät nykyään monessa: kamppailuissa Amazonin sademetsän ja valtamerten puolesta, metsäpalojen dokumentoinnissa Australiassa ja Aasiassa, toiminnassa laitonta liikakalastusta vastaan Länsi-Afrikassa, vihreinä uudelleenrakennushankkeina Ukrainassa, ja ilmasto-oikeudenkäynneissä sekä kampanjoinnissa päästöjen vähentämiseksi ympäri maailmaa.  

Juuri nyt luonnon monimuotoisuus katoaa yhä nopeammin ja ilmastokriisi aiheuttaa tuhoja ympäri maailmaa. Tarvitsemme laajoja, ihmiset yhdistäviä toimia enemmän kuin koskaan. Meidän tulee toimia yhdessä, nyt.

Greenpeacen laivat

Aluksemme ovat eturintamassa käynnissä olevassa taistelussa Maan suojelemiseksi.
He ovat usein syrjäisillä alueilla todistamassa tai toimimassa ympäristön tuhoamista vastaan.