Greenpeace Pohjoismaissa

Greenpeace koostuu 25 alueellisesta yhdistyksestä, joilla on toimipisteitä 55 maassa, sekä Alankomaissa sijaitsevasta kattojärjestö Greenpeace Internationalista.

Suomessa toimi yhteispohjoismainen Greenpeace Norden, joka on rekisteröity Ruotsissa (Föreringen Greenpeace Norden, yhdistysnumero 857204-4280, suomalainen Y-tunnus 1731274-8). Greenpeace Nordenilla on toimipisteet Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Suomen rahankeräyslain mukaan varainhankintaa harjoittavan yhdistyksen tulee olla Suomessa rekisteröity, joten varainhankintaa varten Suomessa toimii Greenpeace Pohjola ry (Y-tunnus 1483238-5). Sen ainoa tarkoitus on kerätä varoja Greenpeacen toimintaan.

Greenpeace Nordenin säännöt määrittelevät järjestön valtioista ja liike-elämästä riippumattomaksi ympäristöjärjestöksi, jonka tavoitteena on paljastaa ympäristöongelmia ja tarjota ratkaisuja ekologisen ja rauhanomaisen tulevaisuuden edistämiseksi.

Greenpeace International

Greenpeace Nordenin ja muiden alueellisten toimistojen kattojärjestönä toimii Alankomaissa rekisteröity Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council). Greenpeace Internationalin säännöt määrittelevät järjestön tavoitteeksi ympäristönsuojelun edistämisen koordinoimalla ja avustamalla alueellisia toimistoja. Greenpeace Internationalin työjärjestys määrittelee kuinka järjestön päätösvalta ja -vastuu jakautuvat: Greenpeace Norden lähettää vuosittain muiden alueellisten toimistojen tapaan Greenpeace Internationalin vuosikokoukseen edustajan. Nämä alueellisten toimistojen edustajat ovat Greenpeace Internationalin äänestävät jäsenet, jotka valvovat Greenpeacen Internationalin toimintaa.

Vuosikokouksessa alueellisten toimistojen edustajat valitsevat tai erottavat Greenpeace Internationalin hallituksen, ja yhdessä hallituksen kanssa päättävät Greenpeacen maailmanlaajuisista tavoitteista ja periaatteista.

Alueellisten toimistojen valitsema hallitus on Greenpeace Internationalin laillisesti vastuullinen päättävä elin, ja valitsee Greenpeace Internationalin jokapäiväisestä toiminnasta vastaavan kansainvälisen pääsihteerin. Pääsihteerinä on toiminut 1.10.2023 alkaen Mads Flarup Christensen. Vuosikokousten välillä alueelliset toimistot seuraavat vuosikokouksessa yhdessä linjattuja tavoitteita ja periaatteita.

Greenpeaceen kuuluvat myös Brysselissä Euroopan unioniin liittyviä asioita käsittelevä Greenpeace European Unit sekä Iso-Britanniassa Exeterin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö Greenpeace Research Laboratories.

Hallinto ja valvonta

ÄÄNESTÄVÄT JÄSENET

Greenpeace Nordenissa ylintä valtaa käyttävät äänestävät jäsenet, joita on tällä hetkellä 19. Jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahden kolmasosan äänienemmistöllä valintakomitean nimeämistä asiantuntijaehdokkaista, jotka jakavat järjestön arvot. Puolet heistä on jonkin muun Greenpeacen toimiston työntekijöitä, kun taas toinen puoli ei toimi Greenpeacessa. Pyrimme myös tasaiseen sukupuolijakaumaan.


Greenpeace Nordenin äänestävät jäsenet ovat (2023):
Mats Abrahamsson (Ruotsi), Joakim Bergman (Ruotsi), Anna Forsgren (Ruotsi), Maja Gobeli (Sveitsi), Martina Holbach (Luxemburg), Gesche Jürgens (Saksa), Virag Kaufer (Unkari), Barbara Küpper (Saksa), Rune Leithe-Eriksen (Ruotsi), Tina Löffelbein (Saksa), Denitza Petrova (Bulgaria), Duane Raymond (Kanada), Saskia Richartz (Saksa), Valentin Sălăgeanu (Romania), Matthias Schickhofer (Itävalta), Robert K. Schmidt (Tanska), Reyes Tirado (Espanja), Sofia Tsenikili (Kreikka), Márta Vetier (Unkari)

HALLITUS

Vuosikokousten välillä hallitus vastaa Greenpeacen toiminnasta. Hallituksen tärkein tehtävä on pääsihteerin palkkaaminen ja mahdollisesti erottaminen. Pääsihteeri vastaa järjestön jatkuvasta toiminnasta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus ei saa palkkiota, vaan toimii vapaaehtoisesti.

Äänestävät jäsenet valitsevat vuosikokouksessa Greenpeace Nordenin hallituksen. Hallitus on järjestön laillisesti vastuullinen päättävä elin vuosikokousten välillä. 

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toukokuun 2022 vuosikokouksen jälkeen hallituksessa ovat seuraavat kuusi henkilöä: 

Dan Hindsgaul (Tanska, puheenjohtaja), Andrea Cederquist (Ruotsi), Veikko Eranti (Suomi), Carl-Henrik Monrad-Aas (Ruotsi), Per Rosander (Ruotsi) ja Ingrid Skjoldvær (Norja).

Täältä löydät lisätietoa hallinnostamme

​​Greenpeace Nordicin vuosikertomuksista voi tutustua vuoden keskeisimpiin kampanjoihin sekä alueellisen toimistomme talouteen. Greenpeace Nordenin tilintarkastajana toimii Grant Thornton Sweden AB.

VALINTAKOMITEA

Valintakomiteaan kuuluvat Matthias Schickhofer (Itävalta, äänestävä jäsen), Saskia Richartz (Saksa, äänestävä jäsen), Sofia Tsenikli (Kreikka, äänestävä jäsen) ja Ingrid Skjoldvær (Norja, hallituksen jäsen).

POLIITTINEN SITOUTUMATTOMUUS

Greenpeace on poliittisesti riippumaton, eikä sillä ole puoluepoliittista sitoutumista. Greenpeace haastaa poliitikot, yritykset ja päättäjät toimimaan ekologisesti kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta.

Greenpeace Nordenin viimeisimmät vuosiraportit

Greenpeace Nordicin työtä kuvataan vuosittain vuosikertomuksessa. Vuosikertomukset löydät täältä.

Työskentele Greenpeacessa

Haluatko olla mukana vaikuttamassa ilmastoon ja ympäristöön?