Luvan numero ja päivämäärä: RA/2017/400, 6.4.2017. Ahvenanmaan rahankeräyslupa ÅLR 2017/8196.

Luvan saaja: Greenpeace Pohjola ry (1483238-8)

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Keräyksen toimeenpanoaika- ja alue: Lupa on voimassa 15.04.2017 – 14.04.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Ahvenanmaan rahankeräyslupa ÅLR 2017/8196.

Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään vuosina 2017-2020 Greenpeacen ilmasto-, energia-, metsä-, meri-, ympäristömyrkky- ja kestävä maatalous -kampanjoiden toteuttamiseen Pohjoismaissa. Osa varoista käytetään järjestön kansainväliseen ympäristötyöhön.


Alkuperäinen lupa PDF-muodossa.