Luvan numero ja päivämäärä: RA/2019/171, 15.4.2019. Ahvenanmaan rahankeräyslupa ÅLR 2019/8864.

Luvan saaja: Greenpeace Pohjola ry (1483238-8)

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Keräyksen toimeenpanoaika- ja alue: Lupa on voimassa 15.04.2019 – 14.04.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Ahvenanmaan rahankeräyslupa ÅLR 2019/8864.

Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään vuosina 2017-2020 Greenpeacen ilmasto-, energia-, metsä-, meri-, ympäristömyrkky- ja kestävä maatalous -kampanjoiden toteuttamiseen Pohjoismaissa. Osa varoista käytetään järjestön kansainväliseen ympäristötyöhön.


Alkuperäinen lupa PDF-muodossa.