Luvan numero ja päivämäärä: RA/2020/1472, 1.1.2021. Ahvenanmaan rahankeräyslupa ÅLR 2024/1459.

Luvan saaja: Greenpeace Pohjola ry (1483238-5)

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Keräyksen toimeenpanoaika- ja alue: Lupa on voimassa 1.1.2021 lähtien koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Ahvenanmaan rahankeräyslupa ÅLR 2024/1459.

Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään vuodesta 2021 lähtien Greenpeacen ilmasto-, energia-, metsä-, meri-, ympäristömyrkky- ja kestävä maatalous -kampanjoiden toteuttamiseen Pohjoismaissa. Osa varoista käytetään järjestön kansainväliseen ympäristötyöhön.


Alkuperäinen lupa PDF-muodossa.