Metsät

Metsät ovat elintärkeitä. Metsien monimuotoisuus on kaunista ja turvaa kaikkien lajien elämää. Metsät myös suojelevat meitä ilmastonmuutoksen kiihtymiseltä.

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/forest" title="forest icons">Forest icons created by Freepik – Flaticon</a>

31%

Metsät peittävät 31 prosenttia maapallon maapinta-alasta.

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/timber" title="timber icons">Timber icons created by smashingstocks – Flaticon</a>

4,2 milj. km2

Vuosina 1990-2020 maailman metsistä hävitettiin 4,2 miljoonaa neliökilometriä.

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/co2" title="co2 icons">Co2 icons created by Freepik – Flaticon</a>

662 mrd tonnia

Maailman metsiin on varastoitunut 662 miljardia tonnia hiiltä.

drone,-Hakkuut,-metsagroup

Ongelma

Metsäkato hävittää luonnon monimuotoisuutta, ja uhkaa lukemattomien lajien elinalueita. Maailman metsät myös suojelevat meitä ilmastokriisiltä toimimalla hiilinieluina.

Lue lisää metsistä

Mitä teemme

Metsien suojelu on tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi. Me edistämme Suomen metsien suojelua vaikuttamalla päättäjiin, kartoittamalla suojelunarvoisia metsiä, tukemalla Saamenmaan metsien suojelua sekä pitämällä silmällä metsäyhtiöiden ja valtion hakkuita. Olemme valmiita toimimaan kun hakkuut uhkaavat suojelunarvoisia luonnonmetsiä. Maailmalla kokoamme voimamme metsien suojeluun muun muassa Brasiliassa, Kongossa ja Indonesiassa.