Metsät

Metsät ovat elintärkeitä luonnolle ja ihmiselle. Metsien monimuotoisuus turvaa kaikkien lajien elämää. Samalla metsät ovat meille virkistymisen paikka ja kauneuden lähde. Metsät ja niiden hiilinielut myös suojelevat meitä ilmastonmuutoksen kiihtymiseltä.

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/forest" title="forest icons">Forest icons created by Freepik – Flaticon</a>

31 %

maapallon maapinta-alasta on metsien peitossa

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/timber" title="timber icons">Timber icons created by smashingstocks – Flaticon</a>

4,2 milj. km²

määrä, joka maailman metsistä hävitettiin vuosina 1990-2020

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/co2" title="co2 icons">Co2 icons created by Freepik – Flaticon</a>

662 mrd. tonnia

maailman metsiin varastoitunut määrä hiiltä

drone,-Hakkuut,-metsagroup

Metsät ovat jatkuvasti uhattuna

Metsiin kohdistuu valtavasti teollista käyttöä ja kuormitusta. Liialliset hakkuut, metsien raivaaminen maatalouden tieltä ja lajistoa yksipuolistava metsätalous köyhdyttävät metsämme. Metsäkato hävittää luonnon monimuotoisuutta, ja uhkaa lukemattomien lajien elinalueita. Maailman metsät myös suojelevat meitä ilmastokriisiltä toimimalla hiilinieluina.

Metsät tarvitsevat puolustajia. Metsäaktivismin ansiosta esimerkiksi Suomessa on suojeltu kymmeniä tuhansia hehtaareja luontoarvoiltaan korvaamattomia metsiä. On toimittava nyt, jotta metsät ovat myös tulevaisuudessa monimuotoisia koteja niin pienille kuin suurille lajeille.

Lue lisää metsistä

Mitä teemme metsien hyväksi

Metsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämättömiä. Metsien suojelu on tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi. Me edistämme Suomen metsien suojelua vaikuttamalla päättäjiin, kartoittamalla suojelunarvoisia metsiä, tukemalla Saamenmaan metsien suojelua sekä pitämällä silmällä valtion ja metsäyhtiöiden hakkuita.

Olemme valmiita toimimaan kun hakkuut uhkaavat suojelunarvoisia metsiä. Maailmalla kokoamme voimamme metsien puolustamiseksi ja toimimme yhdessä paikallisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen kanssa muun muassa Brasilian, Kongon ja Indonesian metsäluonnon suojelemiseksi.