Meret

Maailman meriä on kohdeltu kuin ne olisivat loputtomia luonnonvarojen lähteitä ja kaatopaikkoja. Meret tarjoavat kuitenkin kodin elämän kirjolle, ja merten rooli ilmastomme kannalta on huomattava. Mertensuojelua tarvitaan turvaamaan merten hyvinvointi.

Green Turtle at Raja Ampat in West Papua
© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/save-ocean" title="save ocean icons">Save ocean icons created by Us and Up – Flaticon</a>

30 %

maailman meristä tulisi suojella
vuoteen 2030 mennessä

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/save-ocean" title="save ocean icons">Save ocean icons created by Freepik – Flaticon</a>

8.6.

vietetään maailman merien päivää

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/fishing" title="fishing icons">Fishing icons created by Victoruler – Flaticon</a>

-70 %

maailman haipopulaatiot ovat vähentyneet jopa
70 % liikakalastuksen myötä

Coral Reef Nauru in the Pacific Ocean

Tarvitsemme elinvoimaisia meriä

Valtameret ovat ratkaisevassa asemassa yhteisen tulevaisuudemme kannalta, vaikka asuisimme tuhansien kilometrien päässä merestä. Terveet valtameret ovat nimittäin avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valtameremme ovat imeneet syövereihinsä 20–30 prosenttia päästöistä 1980-luvulta lähtien, mikä on ostanut meille lisäaikaa ilmastokriisin pahimpien seurausten estämiselle.

Mutta ellemme suojele näitä kallisarvoisia ekosysteemeitä, jotka pitävät valtameren elämän terveenä, meret eivät enää pysty imemään yhtä paljon päästöjämme ja ilmastonmuutos kiihtyy.

Lue lisää meristä

Työmme merten hyväksi

Maailman meret kätkevät sisäänsä valtavan kirjon elämää, ja merten ekosysteemit ovat äärimmäisen herkkiä muutoksille. Työmme merten suojelun parissa on jatkunut vuosikymmeniä. Olemme estäneet laitonta kalastusta, liikakalastusta, kampanjoineet mertensuojelualueiden ja kansainvälisen mertensuojelusopimuksen puolesta.

Ghosts Fishing Nets in the Great Pacific Garbage Patch