Szakmai és civil összefogás indult a városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében

Budapest, 2016. november 23. – A Greenpeace környezetvédőkkel, urbanistákkal, tájépítészekkel és városfejlesztőkkel közösen megfogalmazott kiáltványban [1] foglalta össze a városi zöldterületek és zöldfelületek védelméhez szükséges intézményi és jogszabályi feltételeket. A kiáltvány kezdeményezői [2] azt várják a kormánytól, az országgyűlési képviselőktől és a települések vezetőitől, hogy a városi parkokat, fasorokat és egyéb zöldfelületeket ne építési területekként kezeljék, hanem tegyenek meg mindent valódi és sürgős védelmük érdekében. Erre mind egészségvédelmi, mind ökológiai, levegő- és klímavédelmi szempontból minden magyar állampolgárnak szüksége van.

A zöldfelületek óriási értéket képviselnek a városokban, világszerte hatással vannak az ingatlanok értékére és az egészségügyi költségekre. A hazai állami és önkormányzati döntéshozók ugyanakkor gyakran kizárólag építési területekként kezelik ezeket a zöldfelületeket. A Dagály strand, az angyalföldi Duna-part, a József nádor tér csak pár budapesti példája ennek. A Városligetben és a Római-parton tervezett átalakítások is azt mutatják: a meglévő zöldterületek védelme nem prioritás a városfejlesztésnél.

A magyarországi zöldfelület-fejlesztési és -gazdálkodási gyakorlat hiányosságaira már az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is felhívta a figyelmet 2009 szeptemberében. [3] Létezik azonban egy olyan intézményi és jogszabályi feltételrendszer, mely kormányzati és önkormányzati szinten egyaránt biztosítani tudná a zöldterületek és zöldfelületek védelmét. [4] Ezt a Greenpeace Bardóczi Sándor okleveles tájépítész mérnökkel, Beleznay Éva építész-urbanistával, a Budapest Körrel, a Budapesti Városvédő Egyesülettel, Lányi András író-filozófussal, a Levegő Munkacsoporttal, a Magyar Urbanisztikai Társasággal,  a Magyar Tájépítészek Szövetségével, Megyeri Szabolcs kertésszel, Meggyesi Tamás professzor emeritussal, a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékének egyetemi tanárával és Schneller István építész-urbanista, egyetemi tanárral közös ötpontos kiáltványban foglalta össze [1] az alábbiak mentén:

 1. A városi zöldterületek és fasorok kapjanak az infrastrukturális hálózatokéval megegyező védelmet!
 2. A fejlesztések elsősorban a leromlott állapotú városrészek rehabilitációját szolgálják, és ne a város meglévő zöldterületeit terheljék!
 3. Jó gazdát a városi zöldfelületeknek! Minden városi önkormányzatnál legyen felelőse a zöldterületek fenntartásának és fejlesztésének.
 4. A kiemelt állami beruházások se mentesüljenek a környezet védelmét szolgáló előírások hatálya alól!
 5. Semmit a közparkokról a helyi civilek nélkül!

„A 21. században többé nem tekinthetünk úgy a zöldterületekre, mint üresen álló építési telkekre. Ahogy azt sem tehetjük meg, hogy nem vonjuk be a lakosságot és a szakmát a zöldterületek felszámolásával, átalakításával kapcsolatos tervekbe és döntésekbe. Változtatásra van szükség, aminek irányát és kívánatos tartalmát a ma nyilvánosságra hozott kiáltványban fogalmaztuk meg” – mondta Tömöri Balázs, a Greenpeace kampányfelelőse.

A kezdeményezők célja a kiáltvánnyal, hogy a zöldfelületek pusztítását megállítsák és a városi zöldterületek megóvására egy széleskörű szakmai és civil összefogással létrejött megoldást találjanak. A kiáltványhoz már megindult a csatlakozás. [5] A Greenpeace további szakmai szervezetek és magánszemélyek feliratkozását várja, [6] és a kiáltványt, a kapcsolódó részletes szakmai anyagokkal év végéig eljuttatja a hazai döntéshozóknak.

„A városi zöldfelületeket a jövő nemzedékek szempontjából kiemelten védendő értékként kell kezelni, ezért fontos, hogy a zöldfelületekre vonatkozó jogszabályok is ezt a szemléletet tükrözzék” – üdvözölte a kezdeményezést Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója.

Kiáltvány a városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében
Háttéranyag a Kiáltvány a városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében c. anyaghoz
Bardóczi Sándor: Mit tehetne a kormányzat a városi zöldfelületekért? Háttértanulmány a városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében írt 5 pontos kiáltványhoz
Tegyük élhetőbbé a városokat! – Csatlakozás a kiáltványhoz
Fotógaléria a városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében szervezett sajtóbeszélgetésről (2016. november 23.)

Jegyzetek:

 1. A városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében írt 5 pontos kiáltvány: https://www.greenpeace.org/static/planet4-hungary-stateless/2018/10/a435eec0-a435eec0-20161123_varosi_zoldfeluletek_kialtvany.pdf  
 2. A kiáltványt kezdeményező civil és szakmai szervezetek, szakértők:
  Bardóczi Sándor, okleveles tájépítész mérnök;
  Beleznay Éva, építész-urbanista;
  Budapest Kör;
  Budapesti Városvédő Egyesület (BVE);
  Greenpeace Magyarország;
  Lányi András, író, filozófus;
  Levegő Munkacsoport (LMCS);
  Magyar Tájépítészek Szövetsége;
  Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT);
  Megyeri Szabolcs, kertész;
  Meggyesi Tamás, professzor emeritus, BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika tanszék, egyetemi tanár;
  Schneller István, építész-urbanista, egyetemi tanár.
 3. Állami Számvevőszék 0934 sz. jelentése 2009 szeptemberében: A települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről https://asz.hu/storage/files/files/Képviselői%20levelek/2009/l_0934j000.pdf?ctid=725
 4. Bardóczi Sándor: Mit tehetne a kormányzat a városi zöldfelületekért? Háttértanulmány a városi zöldterületek és zöldfelületek védelmében írt 5 pontos kiáltványhoz: https://www.greenpeace.org/static/planet4-hungary-stateless/2019/11/411b2623-20161123_varosi_zoldfeluletek_tanulmany.pdf
 5. A kiáltványhoz 2016. november 23-ig csatlakozott támogatók:
  Alföldy György DLA, a BME Urbanisztikai Tanszék címzetes egyetemi tanára;
  Dr. Fleischer Tamás, kutató;
  a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata;
  Orosz Csaba (PhD), okleveles épitőmérnök, egyetemi docens;
  Pákozdi Imre, közíró;
  Ránki Júlia, rádiós műsorvezető/szerkesztő;
  Schuchmann Péter, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozatának elnöke;
  Szokolay Örs, építész, Zugló stratégiai főtanácsadója;
  Tosics Iván, szociológus, kandidátus.
 6. Tegyük élhetőbbé a városokat! – Csatlakozás a kiáltványhoz: greenpeace.hu/zoldterulet

Szervezetek, szakértők és közszereplők csatlakozása: https://goo.gl/forms/EQbd8of2AAaGVrKf2

© JÁRDÁNY Bence
Védd meg a városi fákat és parkokat

A városi fák létfontosságúak: tisztítják a levegőt és javítják az egészségünket, közérzetünket.

Cselekszem