Want to do more?
Działaj! ×

COP26 został przełożony, ale kryzys klimatyczny trwa i wymaga pilnych i zdecydowanych działań – Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska komentuje przesunięcie na później, ze względu na trwającą pandemię Covid-19, daty najważniejszego od czasu porozumienia paryskiego szczytu klimatycznego, który miał odbyć się w listopadzie w Glasgow.

Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska:

– Przełożenie szczytu klimatycznego, na którym politycy z całego świata mieli zadeklarować podwyższenie krajowych celów klimatycznych, jest zrozumiałe w obliczu pandemii Covid-19. Jednak walka z globalnym zagrożeniem zdrowotnym nie oznacza, że zawieszony został kryzys klimatyczny. Wręcz przeciwnie – czasu na uniknięcie katastrofy klimatycznej mamy coraz mniej. Walka z pandemią koronawirusa musi oznaczać otoczenie ochroną ludzi i społeczności oraz budowę bezpiecznej przyszłości – przyszłości, która będzie neutralna klimatycznie. Dlatego dobrze, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zadeklarował, że Unia Europejska nie zwalnia prac nad ambitniejszą polityką klimatyczną i podtrzymuje harmonogram prac nad podwyższeniem unijnego celu redukcji emisji do 2030.

– Planując przeciwdziałanie skutkom pandemii, musimy zadbać o to, żeby wysiłki te szły ramię w ramię z przyspieszeniem działań na rzecz ochrony klimatu. Dobro ludzi i zdrowie społeczeństw jest w oczywisty sposób związane z dobrem i zdrowiem całej naszej planety. Nieodpowiedzialne wypowiedzi kilku polityków, którzy uważają, że pandemia mogłaby zawiesić działania na rzecz klimatu, należy potraktować tak, jak wezwania, by przestać myć ręce lub zacząć celowo zarażać ludzi na ulicy.

– Pandemia koronawirusa udowodniła, jak łatwo jest zdestabilizować nasz świat. Pokazała również kolosalną siłę wspólnego działania, opartego na ludzkiej solidarności, pomocy wzajemnej, kreatywności i gotowości do zmian. Ujawniła wreszcie, jak w obliczu globalnego zagrożenia niezbędne są pilne działania oparte na nauce. Równie odważnych i uzasadnionych naukowo decyzji, jak te podejmowane w walce z Covid-19, społeczeństwa oczekują od rządzących w walce z katastrofą klimatyczną. Covid-19 to sygnał alarmowy, który wzywa nas do podjęcia pilnych i zdecydowanych działań aby zapobiec najgorszym skutkom katastrofy klimatycznej.