Oświadczenie Greenpeace Czechy

PGE kłamie w sprawie wzięcia pod uwagę głosów obywatelek i obywateli Republiki Czeskiej oraz działających tam organizacji pozarządowych w procesie ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej na wydobycie węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej Turów. Koncern przygotował ocenę oddziaływania na środowisko celem ubiegania się o przedłużenie koncesji i umożliwił obywatelom i obywatelkom Czech i organizacjom pozarządowym wzięcie udziału w tych konsultacjach. Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało wtedy około 5 tysięcy krytycznych uwag sprzeciwiających się rozbudowie odkrywki. Także czeskie ministerstwo środowiska złożyło dokument, w którym wskazano na wadliwe przeprowadzenie konsultacji transgranicznych oraz niewystarczające plany zabezpieczenia dostępu do wody pitnej dla mieszkańców.  Niestety, polskie władze zignorowały negatywne uwagi strony czeskiej i zdecydowały o wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy kopalni. Wbrew temu, co twierdzi PGE, zignorowanie uwag nie jest tym samym co skonsultowanie.

Zamiast wziąć pod uwagę miażdżącą krytykę planu przedłużenia koncesji na wydobycie w odkrywce Turów, polskie władze po cichu wydały decyzję pozwalającą na przedłużenie koncesji do 2026 roku. Wydana przez Ministra Klimatu 6-letnia koncesja nie uwzględnia decyzji środowiskowej oraz przeprowadzonych w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko konsultacji społecznych.Opinia publiczna nie mogła wypowiedzieć się na ten temat. Stanowi to całkowite ominięcie unijnej dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Elementem obowiązującego porządku prawnego w Polsce są, obok prawa krajowego, także przepisy unijne. W związku z tym działalność kopalni odkrywkowej odbywa się nielegalnie. Jednocześnie uważamy, że pozbawienie społeczeństwa możliwości udziału w procesie przyznawania koncesji jest pogwałceniem podstawowych praw obywatelskich.

5 mitów PGE GiEK o Turowie