Lubelszczyzna i powiat zgorzelecki nie dostaną pieniędzy z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dyrekcja Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej poinformowała, że przygotowane przez powiat zgorzelecki i region Lubelszczyzny Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji są niewystarczające. Oznacza to utratę kilkuset mln euro, które mogły zostać przeznaczone na rozwój regionów i jednoczesne odchodzenie od węgla. 

Komisja Europejska oceniła, że powiat zgorzelecki i Lubelszczyzna  nie przedstawiły satysfakcjonującego harmonogramu odchodzenia od węgla w perspektywie do 2030 roku. Zdaniem Komisji nie ma zatem powodów, by wspierać finansowo te regiony w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

– Od dawna alarmowaliśmy, że brak ambitnego planu odejścia od węgla i w Turowie i  Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz adekwatnego  planu sprawiedliwej transformacji będą skutkowały tym, że regiony te stracą możliwość skorzystania z środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Konieczność odchodzenia od węgla jest nieuchronna a obecna sytuacja geopolityczna tylko podkreśla konieczność przejścia na odnawialne źródła energii i gospodarkę zeroemisyjną. Rozwój odnawialnych źródeł energii powinien stać się absolutnym priorytetem polskiego rządu w najbliższym czasie – powiedziała Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych z Greenpeace.

Komisja informuje, że biorąc pod uwagę plany polskiego rządu dotyczące przedłużenia wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do 2044 r. oraz otwarcie nowego bloku energetycznego w Turowie, środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie mogą zostać przyznane.

Komisja zauważa także, że wydobywająca węgiel na lubelszczyźnie Bogdanka zamierza fedrować do 2049 r. Termin zamknięcia kopalni znacznie wykracza poza perspektywę 2030 roku a tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

Projekcia na elektrowni Bełchatów
Wesprzyj ochronę klimatu!

Wspieraj nasze działania na rzecz ochrony klimatu i odchodzenia od spalania paliw kopalnych.

❤ Wspieram!