Kijów, 30 maja 2023 r. – Europejskie firmy są współwinne niszczenia starolasów na terenie ukraińskich Karpat a pozyskiwane w ten sposób drewno sprzedawane jest w całej Unii Europejskiej. Oto szokujący wynik badań terenowych przeprowadzonych przez Greenpeace w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Podczas trwającej właśnie 40-dniowej ekspedycji Pogotowia dla Karpat, Greenpeace ujawnia zniszczenia w karpackich lasach na terenie pięciu krajów. Aktywiści wzywają kraje i instytucje Unii Europejskiej do wdrożenia skutecznych środków ochrony tego europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Greenpeace podkreśla, że jeśli europejskie rządy i instytucje UE chcą poważnie podejść do osiągnięcia unijnych celów w zakresie powstrzymania wylesiania na świecie czy zwiększenia planowanego zakresu ochrony i odtwarzania lasów, powinny zacząć w końcu wdrażać własne cele i zobowiązania wiążące się z ochroną środowiska.

Ukraińskie Karpaty są na znacznym obszarze pokryte starolasem, będącym ogniskiem różnorodności biologicznej. Niestety zachodni przemysł przetwórstwa drzewnego nastawiony jest wyłącznie na zyski, co niesie katastrofalne skutki dla przyrody w tym kraju, który cierpi już dostatecznie z powodu nieuzasadnionej wojny i w którym trudniejsze niż kiedykolwiek staje się utrzymanie zasad ochrony przyrody. Systemy ochrony niedomagają ze względu na nacisk ze strony europejskiego rynku z jego zapotrzebowaniem na drewno i produkty drzewne – powiedział Yehor Hrynyk, ukraiński biolog i aktywista ekologiczny. 

Raport Puszcza Karpacka: zagrożone dziedzictwo, opublikowany w listopadzie 2022 r., ujawnił, jak ogromny wpływ na karpackie lasy wywiera nieodpowiedzialna gospodarka leśna. Wynika z niego alarmujący wniosek, że tylko ok. 3% karpackich lasów jest objętych jest ścisłą ochroną, a pozostała większość narażona jest nieustannie na wyrąb i rabunkową eksploatację.

Według oficjalnych statystyk UE jest głównym importerem ukraińskiego drewna i produktów drewnopochodnych. Greenpeace współpracując z ukraińskimi aktywistami odwiedził kilka obszarów wyrębu w starych lasach o charakterze naturalnym, gdzie uwidacznia się wpływ nieodpowiedzialnych wycinek. Jednym z przykładów tego rodzaju sposobu pozyskiwania drewna z karpackich lasów w Ukrainie jest działalność szwajcarskiej firmy Swiss Krono. Specjalizuje się ona w produkcji płyt wiórowych zarówno na rynek ukraiński, jak i na eksport. Na swojej stronie internetowej firma ta zapewnia, że nabywane przez nią drewno pozyskuje się w sposób zrównoważony, mimo że w swej produkcji wykorzystuje faktycznie drewno pochodzące z wyrębów przeprowadzonych na obszarach starolasu w 2022 r. W trakcie ukraińskiego etapu ekspedycji Pogotowie dla Karpat aktywiści i aktywistki Greenpeace’u z Ukrainy, Polski i Rumunii odwiedzili zarówno miejsca wyrębu, z których pochodziło dostarczone firmie drewno, jak i jeden z zakładów przetwórczych Swiss Krono w miejscowości Broszniów-Osada, wzywając firmę do zaprzestania wykorzystywania drewna pochodzącego z obszarów cennych pod względem przyrodniczym karpackich lasów.

– Władze i rządy Unii Europejskiej powinny zagwarantować utrzymanie pod ścisłą ochroną wszystkich lasów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarze Karpat, w tym w ich części położonej w Ukrainie. Jeśli obecne trendy nie ulegną zmianie, nieobjęte ochroną starolasy znikną jako pierwsze. Aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu i przyrodniczemu, musimy podjąć zdecydowane kroki na rzecz ochrony resztek dzikiej przyrody w Europie. UE powinna stanąć jednoznacznie w obronie starych lasów, zanim te zostaną zniszczone i uczynić dbałość o ten europejski klejnot przyrodniczy priorytetem swojej agendy politycznej. Z kolei europejskie firmy natychmiast powinny zaprzestać dewastacji karpackich lasów o wysokiej wartości przyrodniczej – powiedział Krzysztof Cibor z Greenpeace.

[1] Według oficjalnych statystyk w 2021r. Ukraina wyeksportowała  4,645,549 ton drewna i produktów drewnopochodnych. Wartość tych produktów szacowana jest na  2,005,803 dol. Amerykańskich. Pomimo toczącej się w Ukrainie wojny, w 2022r. wartość eksportu drewna i produktów drewnopochodnych spadła jedynie o 6 procent i wyniosła 1,885,422 dol. amerykańskich.

Podpisz: Ratujmy lasy Karpat!

Co godzinę w Karpatach niszczony jest las o powierzchni 5 boisk piłkarskich. Musimy to powstrzymać! Zaapeluj do polityków, aby zakończyli lekkomyślną destrukcję Karpat. Czas na poważnie chronić jeden z największych skarbów naturalnych Europy.

Działaj!