Komentarz Mikołaja Gumulskiego z Greenpeace

Wojciech Dąbrowski został odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Grupy Energetycznej. PGE była największym emitentem CO2 w Polsce, kiedy Dąbrowski obejmował fotel prezesa spółki i po 4 latach jego urzędowania nic się nie zmieniło. Wciąż pozostaje liderem.

PGE pod zarządem Dąbrowskiego mogła poszczycić się także innymi dokonaniami: przeprowadziła kampanie społeczne siejące dezinformację, pomogła nakręcać kosztowny konflikt z Czechami w sprawie Turowa, pozbawiając ten region środków na sprawiedliwą transformację, a także próbowała podważyć konsensus naukowy w kwestii wpływu człowieka na zmianę klimatu. Poniżej prezentujemy pełną listę osiągnięć PGE za prezesury Wojciecha Dąbrowskiego. Życzymy jego następcy, aby wykazywał się większą niezależnością, odpowiedzialnością oraz zrozumieniem świata niż jego poprzednik.

1. Utrzymanie ogromnych emisji gazów cieplarnianych


PGE jest największym emitentem CO2 w Polsce. Odpowiada za około 1/5 całkowitych emisji dwutlenku węgla w naszym kraju, czyli za ok. 70 mln ton emisji CO2 rocznie. Jest to więcej niż emisja niejednego państwa. Przykładowo emisje CO2 całej Irlandii wynoszą ok. 38,8 mln ton CO2 rocznie, Szwecji ok. 38 mln ton, a Bułgarii ok. 46,2 mln ton. PGE w ostatnich latach utrzymywała swoje emisje na podobnym poziomie. Jedyne tymczasowe spadki emisji za prezesury Wojciecha Dąbrowskiego były efektem spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 w 2020 roku, nie zaś zamierzonej i zaplanowanej polityki koncernu. Po ustaniu największych obostrzeń wróciły one do poziomu 70 mln ton CO2 rocznie

2. Denializm klimatyczny PGE

Grupa PGE ma niesamowite ,,osiągnięcia” na polu naukowym. Greenpeace Polska w marcu 2020 roku złożył pozew przeciwko spółce PGE GiEK należącej do grupy PGE. W pozwie domaga się osiągnięcia neutralności klimatycznej przez spółkę do 2030 roku. Oznacza to, że koncern musi zrezygnować z nowych inwestycji węglowych oraz wdrożyć strategię ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Spółka PGE GiEK, w odpowiedzi na pozew, zawarła szereg opinii podważających m.in. fakt, że to emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością gospodarczą m.in. PGE doprowadzają do pogłębiania się kryzysu klimatycznego. PGE twierdziło też, że nic specjalnego się nie dzieje i w ostatnich latach klimat raz się ociepla, a raz schładza. Spółka negowała istotny wpływ dwutlenku węgla na klimat i twierdziła, że obciążanie ludzkości odpowiedzialnością za zmianę klimatu to wynik spisku naukowców i naukowczyń. Naukowcy z portalu Nauka o Klimacie przeanalizowali opinie PGE w swoim artykule z 28 grudnia 2020 r. i jednoznacznie określili je jako mity. W uznaniu tych sukcesów na polu naukowym PGE GiEK zajęło pierwsze miejsce w konkursie na Klimatyczną Bzdurę Roku 2020. 

3. Małe inwestycje w OZE, bohaterskie zwycięstwo nad sklepami spożywczymi

PGE w swojej kampanii medialnej sama ogłosiła się liderem zielonej transformacji. Ciężko jednak znaleźć uzasadnienie dla przyznania PGE tytułu klimatycznego czempiona. W ciągu ostatnich 7 lat na OZE przeznaczono zaledwie około 4% nakładów inwestycyjnych spółki. W żadnym z tych lat PGE nie wyprodukowała też więcej niż 5% całkowitej energii elektrycznej z OZE. Zapóźnienia w transformacji doprowadziły do absurdalnej sytuacji. Nie PGE, a sieć supermarketów Dino stała się liderem zielonej transformacji w naszym kraju – miała większą moc zainstalowaną w fotowoltaice niż wielki państwowy koncern energetyczny. Dopiero kilka miesięcy temu PGE z trudem przegoniła Dino pod względem zainstalowanej mocy w energetyce słonecznej (zgodnie z raportami za 3 kwartał 2023 roku obu spółek, Dino ma 78 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, PGE zaś 84 MW).

4. Najkrócej istniejąca strategia transformacji w historii

Grupa PGE nie posiada strategii dekarbonizacji oraz dat odchodzenia od energetyki węglowej, które byłyby zgodne z celami porozumienia paryskiego ratyfikowanego przez Polskę. Obecna strategia grupy PGE bazuje na założeniu, że grupa pozbędzie się aktywów węglowych poprzez ich przeniesienie do NABE (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego). Pomysł na tę agencję upadł jednak pod koniec poprzedniej kadencji, ponieważ Senat odrzucił ustawę zabezpieczającą finansowanie NABE. Nie jest jasne, czy pomysł ten nie zostanie całkowicie zarzucony przez obecną władzę na rzecz innego modelu biznesowego dla spółek, które nadal korzystają z elektrowni węglowych. Spółka PGE nie ogłosiła planu na wypadek, w którym aktywa węglowe, z różnych względów, nie będą mogły być przeniesione do NABE. Z perspektywy ochrony klimatu oraz powiązanych z tym praw człowieka samo przeniesienie elektrowni węglowych do innej spółki, bez określenia dat ich wyłączeń, nie zmienia nic w zakresie wielkości emisji gazów cieplarnianych i przyczyniania się do trwającego kryzysu klimatycznego. W sierpniu 2023 r. PGE ogłosiło aktualizację swojej strategii, która zawierała elementy zakładające przyspieszenie transformacji i odchodzenie od węgla, nawet z pierwszymi wskazanymi datami. Nowa strategia nie przetrwała jednak nawet tygodnia i została uchylona na polityczne polecenie poprzedniego rządu. NABE po raz kolejny zostało użyte jako wymówka dla pozostaniu PGE przy obecnym węglowym status quo.

5. Awantura o Turów

O Turowie głośno zrobiło się w roku 2021, gdy planowanym poszerzeniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego zajął się Trybunał Sprawiedliwości UE. Na wniosek Czech Trybunał nakazał wstrzymanie pracy kompleksu ze względu na negatywny wpływ odkrywki na poziom wód gruntowych. TSUE wskazał, że polski rząd nie uwzględnił interesu mieszkańców po stronie czeskiej. Kilka tygodni wcześniej, ówczesny minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, mimo braku prawomocnej decyzji środowiskowej, wydał koncesję na rozbudowę kopalni odkrywkowej Turów. Tym samym pozwolił na wydobywanie tam węgla do 2044 r. Rząd zignorował orzeczenie Trybunału, czego skutkiem było nałożenie na Polskę kar w wysokości pół miliona euro dziennie. Naliczanie ich trwało od 20 września 2021 do 3 lutego 2022 r., gdy Polska zawarła ugodę z Czechami. Kosztowało to polskich podatników 68,5 mln euro, czyli ponad 300 mln zł. Kary zostały potrącone z unijnych funduszy należnych Polsce.

Ze względu na nierealne i niezgodne z celami klimatycznymi plany działania Turowa do 2044 r., region ten został także pozbawiony możliwości skorzystania z ogromnych środków unijnych. Komisja Europejska zatwierdziła pięć planów sprawiedliwej transformacji polskich regionów górniczych. Nie ma jednak wśród nich regionu turoszowskiego, któremu  przejdzie koło nosa nawet 1 mld zł. Komitet Transformacji Turowa szacuje, że do 2029 r. OZE mogłyby dać tam zatrudnienie dla 6 tys. osób. To prawie dwa razy tyle, ile dziś pracuje przy węglu w tym regionie. Zainstalowane czyste i tanie moce w OZE przewyższyłyby obecne w węglu brunatnym i wyniosłyby w sumie 3,3 GW. 

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski aktywnie wspierał działania rządu mające na celu dalsze konfliktowanie naszego kraju z Czechami i TSUE. W swoich wypowiedziach udzielanych w mediach wprost mówił, że PGE nie zastosuje się do wyroku TSUE, co kosztowało nas setki milionów złotych. Na nim, jako przedstawicielu grupy PGE, będącej właścicielem kopalni i elektrowni, ciąży także część odpowiedzialności za nieadekwatny cel zakończenia wydobycia węgla w roku 2044. Efektem tego jest utracenie przez region ogromnych środków, które mogły pomóc w przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji i zapewnić regionowi bezpieczeństwa ekonomicznego, środowiskowego oraz energetycznego.

6. Prowadzenie kampanii dezinformacji na temat polityki klimatycznej

PGE prowadzi działania lobbingowe oraz niezgodne z prawdą kampanie społeczne. Jaskrawym przykładem takiej działalności była tzw. kampania żarówkowa realizowana na przełomie 2021/2022 r. PGE opublikowała na swojej stronie internetowej, rozesłała listy do swoich klientów oraz wykupiła billboardy z potencjalnie wprowadzającą w błąd informacją o tym, że za 59 proc. ceny wytworzenia energii odpowiadają „koszt uprawnień do emisji CO2, wynikający z polityki klimatycznej Unii Europejskiej”. To działanie mogło mieć na celu wprowadzanie w błąd, gdyż tworzyło wrażenie, że gospodarstwa domowe w rachunkach za prąd płacą głównie, bo aż w 60 procentach, za emisje. Zgodnie z szacunkami Forum Energii ogólny udział uprawnień w rachunku wynosił dużo mniej, bo około 23%. W odpowiedzi na zawiadomienie złożone przez organizacje ekologiczne, Rada Reklamy orzekła, że powyższa kampania zdecydowanie łamała standardy rzetelnego przekazu reklamowego. Mimo tej decyzji, PGE nie zamieściło żadnego sprostowania.