#Działaj #Pszczoły

Wesprzyj ochronę pszczół

Działaj!

Ponad 111 tysięcy podpisów obrońców i obrończyń pszczół przekazał we wtorek Greenpeace premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Przekazaniu podpisów towarzyszył happening, którym wolontariusze i wolontariuszki Greenpeace chcieli pokazać, że nie mamy czasu do stracenia, jeśli chcemy ratować owady zapylające, a wraz z nimi nasze bezpieczeństwo żywnościowe i całą przyrodę.

– Przyszliśmy tutaj, by zaapelować do polskiego premiera o pilne wdrożenie strategii ochrony owadów zapylających i wycofanie decyzji ministra rolnictwa o stosowaniu szkodliwych dla pszczół pestycydów. Odpowiedzialność za dobro owadów zapylających leży po stronie nas wszystkich, ale w sposób szczególny zależy od działań i decyzji rządu. Niestety od roku za sprawą ministra Ardanowskiego, te decyzje są bardzo złe dla pszczół, a przez to dla nas wszystkich – powiedziała Dominika Sokołowska z Greenpeace Polska.

Przekazaniu petycji towarzyszył happening wolontariuszy i wolontariuszek Greenpeace. Ustawili oni pod kancelarią premiera wielką klepsydrę. W ten sposób Greenpeace chciał pokazać premierowi, że powinien niezwłocznie zająć się właściwą ochroną zapylaczy.

– Nie możemy dłużej ignorować sygnałów alarmowych płynących z całego świata. Z roku na rok populacja owadów maleje. W sposób szczególny zagrożone są dzikie owady zapylające, które nie mają swoich opiekunów – pszczelarzy. Ta sytuacja spowodowana jest w dużej mierze postępującą chemizacją rolnictwa, ale również innymi czynnikami, takimi jak choroby, pasożyty i zmiany klimatyczne. Złożony problem potrzebuje kompleksowego rozwiązania, a takim jest wdrożenie strategii ochrony owadów zapylających – dodała Dominika Sokołowska.

Greenpeace podkreśla, że wcześniej wielokrotnie próbował zainteresować tą sprawą ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ten jednak nie odpowiadał na apele i prośby organizacji pozarządowych, pszczelarzy i naukowców. Zamiast tego spotykał się z przemysłowymi producentami rzepaku oraz przedstawicielami producentów pestycydów. Dopuścił też stosowanie zakazanych w Unii Europejskiej, szkodliwych dla zapylaczy neonikotynoidów.

Premierze! Ratuj pszczoły