Morza i oceany

Morza i oceany to źródło życia, które niestety niszczymy je w zastraszającym tempie. Człowiek doprowadził do przełowienia dużej liczby akwenów. Zanieczyszcza też morza plastikiem oraz związkami chemicznymi (związanymi m.in. z chowem przemysłowym i wielkoskalowym rolnictwem).

Odbudowa stad ryb wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki rybackiej w oparciu o doradztwo naukowe oraz skuteczną ochronę siedlisk. W praktyce oznacza to dopasowanie możliwości połowowych flot rybackich (ich wielkości i sprzętu) do istniejących zasobów morskich (w tym wycofanie z eksploatacji największych i najbardziej destrukcyjnych statków), wsparcie dla rybaków przybrzeżnych, stosujących odpowiedzialne metody połowowe, utworzenie sieci dobrze zarządzanych morskich obszarów chronionych, w których ryby będą mogły się odradzać.