Badanie opinii przeprowadzone w listopadzie 2018 r. na reprezentatywnej próbie Polaków pokazuje, że 69 proc. reposdentów chce odejścia Polski od węgla do 2030 roku i zastąpienie go OZE.

Pobierz raport z badania:

Stosunek Polaków do odejścia od węgla