Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej – systemu, w którym wszyscy zainteresowani mają równe prawa i możliwości opłacalnego produkowania energii ze źródeł odnawialnych i korzystania z niej. Jest ona niezbędnym elementem budowania bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz rozwoju i konkurencyjności naszej gospodarki. Stanowi także jeden z fundamentów nowoczesnego, silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz całą treść Deklaracji:

deklaracja_na_rzecz_energetyki_obywatelskiej