Raport Greenpeace: Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego. Czerwiec 2013.

Elektrownie węglowe stanowią obecnie jedno z największych źródeł emisji toksycznych substancji, które zanieczyszczają powietrze – zarówno w skali krajowej, kontynentalnej, jak i całej planety. Wystarczy tu wskazać na takie zagrożenia, jak emisja gazów wywołujących kwaśne deszcze (zwłaszcza tlenków siarki i azotu) oraz pyłów (w tym sadzy i popiołów) powstających na skutek spalania węgla, które pod postacią drobnych cząstek przedostają się do płuc i krwiobiegu. Zanieczyszczenia te mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Mogą być one przyczyną zawałów serca, nowotworów płuc, zaostrzenia napadów astmy oraz innych schorzeń układu oddechowego. To jednak nie wszystko. Kominy elektrowni węglowych wypuszczają do atmosfery tysiące kilogramów toksycznych metali, takich jak rtęć, ołów, arsen, kadm, chrom i nikiel. To zaś znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów czy wad rozwojowych u dzieci.

Pobierz pełny raport:

raportGP_wegiel_zabija