Zanieczyszczenie plastikiem dotyka nawet najbardziej niedostępnych obszarów Ziemi. Szacuje się, że każdego roku do oceanów trafia od 5 do 13 milionów ton tworzyw sztucznych. W ciągu ostatnich 50 lat globalna produkcja tworzyw sztucznych wzrosła ponad dwadzieścia razy, a według prognoz ma się jeszcze podwoić do 2035 roku i wzrosnąć czterokrotnie do roku 2050, dlatego też problem jest coraz bardziej naglący. Znaczący procent obecnej produkcji stanowią tworzywa sztuczne jednorazowego użytku, czyli te, które z założenia mają być wykorzystane jednokrotnie, nierzadko przez bardzo krótki czas.

2 lipca 2019 roku w życie weszła Dyrektywa w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (znana jako dyrektywa SUP – ang. single-use plastics). Jej celem jest eliminacja zanieczyszczenia środowiska jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych (oraz narzędziami połowowymi), które są najczęściej znajdowanymi przedmiotami na europejskich plażach.

Poradnik wyjaśnia kluczowe elementy dyrektywy SUP i przedstawia rekomendacje w zakresie najlepszych sposobów implementacji jej zapisów dotyczących jednorazowych produktów z plastiku na poziomie krajowym.

Podpisz: Zatrzymajmy falę plastiku!

Do oceanów co minutę trafia ciężarówka plastikowych odpadów, które zabijają żółwie, ptaki, ryby, wieloryby i delfiny. Musimy zadziałać u źródła problemu, czas by korporacje wzięły odpowiedzialność za produkowane przez siebie śmieci.

Działaj!