Už šiesteho júla sa bude na pôde EÚ hlasovať o tom, či bude fosílny plyn a jadro zaradené medzi “zelené” investície.

Nežijeme teraz v úplne ideálnej dobe. Na Ukrajine ešte stále prebiehajú tvrdé boje, ľudia utekajú a prichádzajú o životy, majetky, blízkych. Analytici tŕpnu, akým smerom sa ešte môže konflikt rozšíriť či vyeskalovať. Politici zúfajú nad závislosťou svojich krajín od Ruska a vedú dlhé debaty o sankciách. Dôsledky tejto Ruskom vyvolanej agresie pociťujeme aj my – zvyšovanie cien všetkého naokolo, neistota, čím, či a ako budeme v zime kúriť, rozdeľovanie spoločnosti, narastajúce napätie medzi ľuďmi. Do toho len nedávno klimatológovia zverejnili odhady, že nás čakajú na začiatku júla takmer 40-stupňové horúčavy, nezvyčajne horúce leto a sucho. Sme uprostred klimatickej krízy. Sme uprostred ekonomickej a ľudskej krízy. Signál, že niečo nie je v poriadku, už asi nemôže byť jasnejší. Nežijeme teraz v úplne ideálnej dobe. Práve preto potrebujeme reálne riešenia.

Šiesteho júla budú naši europoslanci a europoslankyne hlasovať na pôde Európskeho parlamentu o tom, či bude fosílny plyn a jadro v rámci nariadenia o taxonómii zaradené medzi “zelené” investície. Taxonómia je vedecky podložený súbor pravidiel, ktorý definuje, čo môže byť považované za “zelenú” investíciu. Investície nezakazuje ani neblokuje, jednoducho len poskytuje usmernenia pre finančný sektor o tom, ktoré investície sú udržateľné.

Taxonómia má byť podložená kritériami, ktoré sú založené na presvedčivých vedeckých dôkazoch. Vedecké dôkazy týkajúce sa plynu a jadra hovoria síce veľa, určite však nie to, že by to boli “zelené” technológie. Ich prípadná klasifikácia medzi “zelené investície” by podkopala klimatické ciele Európskej únie a riskovala by presmerovanie miliárd eúr do plynu a jadra na úkor obnoviteľných zdrojov energie. A to dnes, v čase, keď ešte nikdy doteraz nebolo také urgentné a dôležité naštartovať zelenú energetickú revolúciu. Tu sú 4 dôvody, prečo žiadame našich europoslancov, aby odmietli zaradenie plynu a jadra medzi “zelené” investície. 

1. Akokoľvek sa na to pozrieme, plyn a jadro jednoducho nie sú “zelené”

Fosílny plyn nie je ani ekologický, ani udržateľný, keďže je v súčasnosti najznečisťujúcejším palivom v Európskej únii a jedným z hlavných prispievateľov ku klimatickej kríze. Je až z 80 % tvorený metánom, skleníkovým plynom, ktorý má v rozmedzí 20 rokov až 82,5-krát vyšší potenciál globálneho otepľovania ako oxid uhličitý (CO2). O tom, že emisie metánu nie sú také zriedkavé, ako sa nás plynárenský biznis snaží presvedčiť, svedčí aj projekt Greenpeace Slovensko, v ktorom sme zdokumentovali až 31 incidentov unikajucého metánu z plynárenskej infraštruktúry na Slovensku. Plyn nemá žiadne miesto v udržateľnej taxonómii. Dokonca aj Medzinárodná energetická agentúra uviedla, že ak chceme splniť ciele Parížskej dohody, nemôžeme mať žiadne nové investície do žiadneho fosílneho paliva vrátane plynu.  

2. Podpora plynu ako zelenej investície nepomôže vyriešiť rastúce účty za energie

Obrovský nárast cien je dôkazom o tom, ako má naša závislosť od  plynu katastrofálne následky pre život obyčajných ľudí, ktorí čelia neustále rastúcim cenám plynu a elektiny. Ceny plynu sa od januára 2021 zvýšili šesť násobne a sú v súčasnej dobe je jedným z hlavných hnacích motorov inflácie a krizy životných nákladov. V blízkom a strednodobom horizonte sa aj pri diverzifikácii dodávok očakáva, že jeho ceny zostanú vysoké a nestabilné. To znamená, že značné investície do falošných riešení akými je budovanie zásobníkov LNG problémy s cenami nevyriešia, ale umocnia keďže môžu odkloniť investície do obnoviteľných zdrojov energie a riešení v oblasti energetickej efektívnosti. To, čo potrebujeme je podporiť prechod na lacné a lokálne obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú dnes najlacnejšími formami energie na všetkých veľkých trhov, ktorých cena naďalej klesá a ktoré zabezpečia stabilný a dostupný zdroj energií pre ľudí.

3. Klasifikácia plynu a jadra medzi “zelené” investície podkopáva ambíciu znížiť závislosť od ruských energetických zdrojov

Vojna na Ukrajine výraznejšie prepojila jadrovú energiu, dodávky uránu a plynu a geopolitické a bezpečnostné riziká. Ukázala tiež, ako veľmi treba skoncovať s energetickou závislosťou od Ruska. Európsky parlament v apríli prijal uznesenie, v ktorom vyzval na „okamžité úplné embargo na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu z Ruska.“ Zaradenie plynu a jadra do taxonómie by však závislosť od Ruska mohlo len prehĺbiť. Report Greenpeace Francúzsko ukázal, že klasifikácia plynu a jadra ako zelených investícii v rámci taxonómie by mohla znamenať ďalšie miliardy zisku pre ruský energetický sektor:

– zaradením fosílneho plynu medzi “zelené” investície a rozšírením plynovej infraštruktúry by mohlo Rusko ročne získať navyše až 4 miliardy eur (to by do roku 2030 predstavovalo 32 miliárd eur)

 – zaradením jadrovej energie do taxonómie by umožnilo ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom získať podiel na možných investíciách do nových jadrových kapacít EÚ v odhadovanej výške až 500 miliárd eur. 

Report tiež podrobne opisuje, ako tri konkrétne spoločnosti – Gazprom, Rosatom a Lukoil – využívali dcérske spoločnosti a lobistické kontakty v Európskej únii na stretnutia s vysoko postavenými euroúradníkmi  na lobing za zaradenie plynu a jadra do taxonómie. Vylúčenie plynu a jadra z taxonómie taktiež žiadajú neziskové organizácie z Ukrajiny

4. Plyn a jadro ako zelené investície odmietajú aj aktéri z finančného sektora.

Taxonómia má poskytnúť usmernenie pre investorov o tom, ktoré činnosti sú skutočne ekologické a udržateľné a ktoré sú len greenwashingom. Avšak niektorí dôležití aktéri z finančného sektora kritizujú návrh komisie zaradiť jadro a plyn medzi zelené investície. Investori zo Skupiny inštitucionálnych investorov pre klimatické zmeny (IIGCC), ktorej členovia spravujú aktíva v hodnote viac ako 50 biliónov eur uviedli, že návrhy Európske komisie týkajúce sa plynu by “nasmerovali kapitál na činnosti, ktoré nie sú v súlade so záväzkom EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.“ Platforma pre udržateľné financovanie, ktorá združuje viac ako 50 odborníkov z podnikateľskej sféry, akademickej obce a občianskej spoločnosti, vo svojej oficiálnej pripomienke uviedla, že ustanovenia o jadrovej energii, najmä o rádioaktívnom odpade, porušujú kľúčovú zásadu taxonómie, a to aby všetky zahrnuté technológie ,,nespôsobovali žiadne značné škody“ na životnom prostredí. Proti zaradeniu plynu a jadra sa tiež vyjadril Blackrock, najväčší správca aktív na svete, holandské dôchodkové fondyEurópska investičná banka, a mnoho iných. 

Skutočne teraz nežijeme v ideálnej dobe. Máme pred sebou ťažké roky, preto by sme sa mali zachovať zodpovedne, a to vo všetkých oblastiach. Pokiaľ ide o taxonómiu, jadro a zemný plyn, tak náš osud majú v rukách slovenskí europoslanci a europoslankyne. Toto je výzva, žiadosť a tiež prosba v jednom: Prosíme Vás v mene všetkých občanov a občianok Slovenska, ich detí a budúcich detí ich detí: nepodporte klasifikáciu fosílneho plynu ako “zelenej” investície. Plyn nie je  “zelený”. Škodí planéte. Nehlasujte za to, nepoškoďte svoju krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú.