Environmentálne organizácie Greenpeace Slovensko a Priatelia Zeme – CEPA spolu s ďalšími občianskymi iniciatívami tento týždeň odovzdali Ministerstvu životného prostredia svoje námietky k zámeru vybudovať terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) vo verejnom prístave v Bratislave, pričom odporúčajú zastavenie tohto plánu. Nesúhlasia s ďalším rozširovaním fosílnej infraštruktúry, pričom upozorňujú na fakt, že akékoľvek ďalšie rozširovanie fosílnej infraštruktúry sťažuje rozvoj a spomaľuje implementáciu bezuhlíkových alternatív a prakticky znemožňuje dosiahnutie klimatických cieľov. .

“Zásadne nesúhlasíme s vybudovaním LNG terminálu v Bratislavskom prístave, keďže realizáciou tohto projektu uzamkneme fosílne palivá do našej ekonomiky na ďalšie desiatky rokov. Nachádzame sa v stave klimatickej krízy a ďalšie rozširovanie akejkoľvek fosílnej infraštruktúry si jednoducho nemôžeme dovoliť. LNG terminál s plánovaným dokončením v r. 2026 a predpokladanou prevádzkou až 40 rokov, teda 16 rokov po plánovanom dosiahnutí uhlíkovej neutrality je v priamom rozpore s našimi klimatickými cieľmi.” povedal Pavol Fábry, koordinátor z Greenpeace Slovensko.

“Trend je jednoznačný, celá planéta sa musí čím skôr dekarbonizovať a hľadať bezuhlíkové alternatívy, pokiaľ chceme udržať teplotu planéty pod 1,5° C. To znamená, že dopyt po LNG bude klesať a fosílne palivá budú čím ďalej tým menej rentabilné. Aby sme dekarbonizovali lodnú dopravu, potrebujeme batériové a syntetické palivá vyrobené elektrinou z udržateľných obnoviteľných zdrojov, a potrebujeme investovať do vývoja ekologických lodí s nulovými emisiami. Plyn je jednoducho nebezpečný pre našu Zem a nemá budúcnosť.” dodal Marcel Glasa, kampaniar z organizácie Priatelia Zeme – CEPA