Viac ako 60 aktivistiek, aktivistov a znepokojených obyvateľov v kajakoch na Dunaji upozornilo na výstavbu novej fosílnej infraštruktúry, akou je navrhovaný plynový terminál v Bratislave, ktorá je v rozpore s riešením klimatickej krízy. Kajakový protest bol sprevádzaný cyklojazdou organizovanou Cyklokuchyňou a Znepokojenými matkami. Cyklojazdy sa zúčastnili aj rodiny s deťmi, aby zdôraznili cenu, ktorú si klimatická kríza vyžiada práve od našich detí a mladej generácie. Akcie svojou účasťou podporili aj kolektívy Bod Obratu a Z lavíc do ulíc. Organizácie žiadajú zastavenie výstavby LNG terminálu ako aj akejkoľvek ďalšej fosílnej infraštruktúry, rýchly útlm využívania všetkých fosílnych palív a systémové riešenia klimatickej krízy.

Navrhovaný terminál na skvapalnený plyn (LNG) podľa Greenpeace podkopáva klimatické ciele, pretože namiesto zníženia využívania fosílnych palív nás k nim pripúta na nasledujúce desaťročia. Podľa organizácie je hlavný argument navrhovateľov LNG terminálu – znižovanie emisií skleníkových plynov – zavádzajúci, nakoľko používanie LNG ako paliva pre lode, ak zohľadníme jeho celý životný cyklus, celkovo neznižuje emisie skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými palivami a môže ich dokonca zvýšiť. Navyše, navrhovaný terminál v blízkosti centra, obytných štvrtí a rafinérie Slovnaft predstavuje aj bezpečnostné riziko, pretože LNG je vysoko horľavá látka. 

“Každý deň nám prináša nové dôkazy o zhoršujúcej sa klimatickej kríze, či už sú to rekord lámajúce teplá, rozsiahle suchá alebo ničivé požiare. My už naozaj nemáme čas na falošné riešenia. Potrebujeme odklon od fosílnych palív a nie LNG terminále, ktoré nás pripútajú k ich využívaniu na desaťročia. Používať verejné financie na fosílnu plynovú infraštruktúru je neprípustné. Plyn je jednou z príčin klimatickej krízy a nie jej riešením,” povedala Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Plyn je fosílne palivo, ktoré je z klimatického hľadiska porovnateľne škodlivé ako uhlie. Tvorí ho z 80 % metán, skleníkový plyn, ktorý má v rozmedzí 20 rokov až 84-krát vyšší potenciál globálneho otepľovania ako oxid uhličitý (CO2). Metán uniká pri ťažbe a transporte fosílneho plynu a jeho koncentrácia v atmosfére rapídne stúpa napriek tomu, že podľa najnovšej štúdie OSN je pre dosiahnutie klimatických cieľov kľúčové znižovať emisie metánu .

“Nemôžem sa iba pasívne prizerať tomu, ako nás vláda zavádza a “greenwashinguje” tým, že plyn je udržateľné a čisté palivo. Okrem toho, prístav v Bratislave je vzácny priestor, ktorý by mal slúžiť obyvateľom Bratislavy a nie fosílnej infraštruktúre ktorá ničí budúcnosť našim deťom,” dodala Martina Rundes, mama 2-ročného Tinka a organizátorka protestnej cyklojazdy.

Investovať do akejkoľvek novej fosílnej infraštruktúry v čase klimatickej krízy je jednoducho neprípustné a absurdné.

Proti navrhovanému plynovému terminálu na Dunaji vznikla preto verejná výzva, do ktorej sa môžu občania zapojiť a vyjadriť tak svoj nesúhlas s investíciou do fosílnych palív.