Pri príležitosti príchodu pápeža Františka na Slovensko dnes organizácia Greenpeace priniesla jeho posolstvo priamo pred budovu Ministerstva dopravy a výstavby a sídla Verejných prístavov. Organizácia upozornila bannerom so slovami ,,Príroda nikdy neodpúšťa”, že v dobe klimatickej krízy je podpora investícií do fosílneho plynu, akým je aj plánovaná výstavba plynového LNG terminálu na Dunaji, v priamom rozpore nielen so znižovaním našich emisií, ale aj s klimatickým posolstvom pápeža Františka. 

,,Príroda nikdy neodpúšťa.“

Pápež František už dlhodobo apeluje na riešenie klimatickej a ekologickej krízy, medzi inými aj v jeho encyklike Laudato Si’. V nej varuje pred klimatickou zmenou, predovšetkým kvôli dopadom, aké bude mať na zvyšovanie sociálnej nerovnosti a chudoby a vyzýva svetových lídrov k okamžitej činnosti v oblasti ochrany klímy a životného prostredia. V tejto encyklike tiež zdôrazňuje, že ľudstvo musí bezodkladne prehodnotiť svoj vzťah k prírode a postupne sa odkloniť od intenzívneho využívania fosílnych palív. Citát, ktorý organizácia Greenpeace použila pochádza z minuloročného prejavu pápeža počas Dňa Zeme, kedy povedal: “Boh odpúšťa vždy, človek iba niekedy, ale príroda neodpúšťa nikdy.” 

,,Nachádzame sa v situácii, kedy dopady klimatickej zmeny pociťujeme už teraz. Požiare v Grécku a Turecku, bleskové záplavy v Nemecku aj dlhotrvajúce suchá a prívalové dažde, ktoré sužujú našu zem, sú prejavy extrémneho počasia, ktoré sú kvôli klimatickej zmene častejšie a ničivejšie a priamo ohrozujú životy aj majetok konkrétnych ľudí. V súčasnej situácií nám príroda neodpustí ani ďalšie vypúšťanie emisií, ani ďalšie investície do fosílnych palív a fosílnej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj tento plynový terminál,“ komentuje Dorota Osvaldová, koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko.

Greenpeace vyzýva vládu a autority prístavu v Bratislave k okamžitému odklonu od fosílnych palív a zastaveniu projektu plynového LNG terminálu. Organizácia  upozorňuje, že akákoľvek podpora fosílnej infraštruktúry je v čase zhoršujúcej sa klimatickej krízy neodpustiteľná.  

,,Veríme, že politický predstavitelia si zoberú k srdcu hlásania pápeža Františka, ktoré vyzývajú k ochrane životného prostredia a tých najzraniteľnejších spomedzi nás. Svätý otec hovorí o potrebe zmeny systému, ktorý je neudržateľný, a v ktorom je profit nad blahobytom ľudí a našej Zeme. Toto je jediná cesta, ak chceme ochrániť jediný domov, ktorý máme,” dodala Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.