Greenpeace Slovensko rozmiestnilo vo viacerých slovenských mestách reklamu, ktorou chce upozorniť na praktiky “greenwashingu” plynárenských spoločností. Tie totiž podľa aktivistov vydávajú fosílny plyn za niečo, čím nie je – ekologickým palivom.   

Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina. 75 citylightov, 20 billboardov, a jeden Bigboard v blízkosti diaľnice, ktoré hlásia: Otvorte oči! Plyn je predsa jednou z príčin klimatickej krízy! Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko tak reaguje na vyjadrenia plynárenského priemyslu, ktorý sa snaží prezentovať plyn ako čisté a prechodové palivo. Plyn je však podľa Greenpeace rovnako zodpovedný za klimatickú krízu.

„Plynárenský priemysel zavádza, keď reklamou prezentuje plyn ako čisté palivo, ktoré prispieva k riešeniu klimatickej krízy. Plyn je jednou z príčin zmeny klímy, nie jej riešením. Produkuje totiž znečisťujúce emisie. Nielen emisie oxidu uhličitého, ktoré vznikajú pri spaľovaní plynu, ale aj metánu, ktorý uniká pri ťažbe, preprave a jeho skladovaní. Metán je veľmi nebezpečný skleníkový plyn a v 20-ročnom rozpätí je pre klímu 84-krát nebezpečnejší ako samotný oxid uhličitý. Prezentovať plyn ako riešenie klimatickej krízy je absurdné,“ uviedla Dorota Osvaldová, koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko.   

Jedným z najväčších zdrojov metánu vyprodukovaného ľudskou činnosťou je podľa Programu OSN pre životné prostredie práve ropný a plynárenský priemysel. Emisie z plynu nedávno v Európe prekonali emisie z uhlia. Aby ľudstvo zastavilo zmenu klímy a udržalo otepľovanie planéty pod hranicou 1,5 °C, ku ktorej sa politici zaviazali v Parížskej dohode, musí sa do roku 2035 postupne ukončiť používanie plynu. 

„Plynárenský priemysel nemá jasné riešenia klimatickej krízy a namiesto toho má PR stratégiu, ktorou propaguje falošné riešenia. V rámci nich nám prezentuje fosílny plyn ako čisté palivo, čím sa snaží prehĺbiť našu závislosť od neho. Neškodí to len klíme, ale aj nám ľuďom – ukázala to súčasná energetická kríza, spôsobená rastúcimi cenami plynu. Faktom je, že plyn poháňa klimatickú krízu. Na tom nič nezmení ani uhladená PR mašinéria, ktorá má naoko “ozeleniť” imidž plynárenského biznisu. Fosílne spoločnosti vynakladajú nemalé prostriedky na to, aby ovplyvňovali naše mysle. Či už reklamnými spotmi plnými krásnej a čistej prírody alebo sponzoringom podujatí či inštitúcií. Je načase s tým skoncovať a zakázať ich reklamu a sponzoring,” dodáva riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Kampaň organizácie Greenpeace Slovensko je súčasťou Európskej občianskej iniciatívy, ktorú spustil Greenpeace spolu s ďalšími 30 mimovládnymi organizáciami. Jej cieľom je do októbra 2022 zozbierať milión podpisov a dosiahnuť zákaz akejkoľvek reklamy na fosílne palivá a sponzorstvo v oblasti fosílnych palív v celej Európskej únii.