Slnečná, veterná či geotermálna energia sú pre väčšinu Slovákov cesta, po ktorej by sa Slovensko do roku 2035 malo vydať. Až 84 % ľudí si navyše myslí, že do energie z obnoviteľných zdrojov by mala naša krajina začať viac investovať. Vyplýva to z reprezentatívneho telefonického prieskumu, ktorý si nechal vypracovať Greenpeace Slovensko.

Slovensko dnes využíva iba 17,5 % energie z obnoviteľných zdrojov. Kľúčom k udržaniu globálneho oteplenia pod 1,5 stupňa Celzia a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality sú pritom práve energetické systémy založené na obnoviteľných zdrojoch energie. Aj napriek tomu sa Slovensko odmieta zaviazať k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Riešenie klimatickej krízy ako jednu z priorít pritom od vlády očakáva až 80 % Slovákov. Vyplýva to z reprezentatívneho telefonického prieskumu, ktorý pre Greenpeace Slovensko realizovala na vzorke 1003 respondentov a respondentiek v období medzi 16. novembrom až 3. decembrom 2021 agentúra AKO. 

Až 68,6 % opýtaných súhlasilo s tým, aby do roku 2035 prešlo Slovensko z výroby energie založenej na plyne, na výrobu energie založenej na domácich obnoviteľných zdrojoch (napr. vietor, slnečné žiarenie, geotermálna energia).

“Prieskum jasne ukazuje, že Slováci žiadajú zvýšiť investície do obnoviteľných zdrojov energie. Ľudia narozdiel od politikov pochopili, že obnoviteľné zdroje sú z pohľadu riešenia klimatickej krízy kľúčové. Zároveň sú odpoveďou na súčasnú energetickú krízu.Tú spôsobila naša závislosť od plynu a jeho rastúce ceny na trhu, ktoré následne dvíhajú ceny energií pre domácnosti či mestá a obce. Nemôžeme akceptovať, že naši vládni predstavitelia v tejto situácii nechcú zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov a držia tak nás aj planétu ako rukojemníkov fosílneho biznisu. Nesúhlasíme ani s tým, aby sa Slovensko na európskej úrovni snažilo presadiť plyn ako zelenú investíciu,” uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Plyn za čistý zdroj energie pritom podľa prieskumu považuje 39 % ľudí. Takmer polovica respondentov (49,2 %) sa nevedela vyjadriť, či výroba energie z plynu skôr prispieva alebo pomáha riešiť klimatickú krízu.

“Ľudia nemajú dostatok informácií o tom, či je plyn príčinou alebo riešením klimatickej krízy. No aj napriek tomu, sa skoro 70 % opýtaných jednoznačne vyslovilo za útlm využívania fosílneho plynu do roku 2035 v prospech obnoviteľných zdrojov energie.  Plyn je fosílne palivo, ktorého spaľovanie uvoľňuje oxid uhličitý a pri ktorého ťažbe, preprave a skladovaní môže do atmosféry unikať silný skleníkový plyn metán. Zároveň je jednou z príčin klimatickej krízy a nie jej riešením, ako sa nás snažia presvedčiť plynárenské spoločnosti. Ľudia chcú skutočné riešenia klimatickej krízy, útlm fosílneho plynu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Je povinnosťou vlády ich vypočuť,” dodala Dorota Osvaldová, koordiátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko. 

Organizácia Greenpeace Slovensko spolu s ďalšími 22 mimovládnymi organizáciam spustila Európsku občiansku iniciatívu. Jej cieľom je do októbra 2022 zozbierať milión podpisov a dosiahnuť zákaz akejkoľvek reklamy na fosílne palivá a sponzorstvo v oblasti fosílnych palív v celej Európskej únii. To, že by reklama a sponzoring fosílnych spoločností mali byť zakázané si podľa prieskumu myslí 44 % opýtaných.